ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ダミー会社

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ダミー会社-, *ダミー会社*
Japanese-English: EDICT Dictionary
ダミー会社[ダミーがいしゃ, dami-gaisha] (n) dummy corporation; front company; shell corporation [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a shell company if I've ever heard of one.[JA] これはシェル社の ダミー会社です All In (2013)
I ran it through a dozen shell companies, so it wouldn't show up under my name.[JA] ああ、ここなら大丈夫だ 12のダミー会社を使って 建てたから Canceled (2013)
I wired the money through a shell corporation I own, from an offshore account.[JA] 所有するダミー会社から送金した Salvation (2013)
Actually, it came from a shell corporation out of Switzerland, funded by Bruce Wellington.[JA] 実は それは スイスのダミー会社から来たんだ ブルース・ウェリントンに 資金援助を受けてる Lady Killer (2013)
The plate's registered to a shell corp in midtown. It's a dead end.[JA] 登録主はダミー会社 行き止まりだ Witness (2011)
He probably moved them to other shell companies.[JA] おそらく別の ダミー会社へ移した Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)
Via a dummy corporation.[JA] ダミー会社経由か Batman Begins (2005)
I rented an apartment in Tribeca under the name of the dummy corp.[JA] 例のダミー会社の名前で トライベッカに アパートを借りた The Rat Race (2012)
It's leveraged to the hilt and about to be repossessed by the lender, a shell corporation that belongs to a mobster.[JA] すっかり てこ入れされてる 貸し手に抵当権を実行されようとしている ギャングが所有してるダミー会社 Reasonable Doubt (2013)
Shell corporation in Georgia. That's the one next to Russia, not Florida.[JA] グルジアにダミー会社 ロシアの隣の国よ Jack Reacher (2012)
And the purchase order for the old 777 he bought through a shell company.[JA] ボーイング社の機体の 領収書だ ダミー会社を通して買った Meet Kevin Johnson (2008)
Money she wired to a dummy corp in berlin.[JA] 送金されたのは ベルリンのダミー会社だった Gina Zanetakos (No. 152) (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top