ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ダッフルバッグ

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ダッフルバッグ-, *ダッフルバッグ*
Japanese-English: EDICT Dictionary
ダッフルバッグ[, daffurubaggu] (n) duffel bag; duffle bag [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I can't find my duffel bag.私のダッフルバッグがみつからないのです。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't think that someone carried that duffel bag into Times Square.[JA] 誰かにダッフルバッグで タイムズスクエアに置かれた Pilot (2015)
I don't know, the serpents, the, uh, duffel bag, the public disposals. Those all appear to be Ibrahim signatures, right?[JA] ヘビだかダッフルバッグだか 知らないけど イブラヒムの仕業に見える The Source in the Sludge (2014)
Give me that duffel over there, and I'll tell you.[JA] あのダッフルバッグを取ってくれ、 そうしたら教えてやる。 Buridan's Ass (2014)
So he grabs the duffel bag, the driver, and he runs back to the car.[JA] ダッフルバッグをつかみ ドライバーは車に戻った Hours (2013)
- Duffel bag. Could be a weapon Where's my wife?[JA] ダッフルバッグには武器が入ってるかも Ring Around the Rosie (2011)
Before your shift, I need you to go drop my duffel bag off over in the park behind those benches, okay?[JA] シフトの前に 俺のダッフルバッグを 公園のベンチの後ろに 置いてきて欲しい Fire with Fire (2012)
The duffel bag.[JA] ダッフルバッグ Hours (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top