ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

タイトル

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -タイトル-, *タイトル*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
タイトル[たいとる, taitoru] TH: ชื่อเรื่อง(ภาพยนตร์หรือผลงาน)  EN: title
タイトル[たいとる, taitoru] TH: ตำแหน่งแชมป์(เช่น มวย)

Japanese-English: EDICT Dictionary
タイトル[taitoru] (n) title; (P) [Add to Longdo]
タイトルチューン[taitoruchu-n] (n) title song (of a RECORD) (wasei [Add to Longdo]
タイトルバー[taitoruba-] (n) { comp } title bar [Add to Longdo]
タイトルバック[taitorubakku] (n) (abbr) film credits (wasei [Add to Longdo]
タイトルページ[taitorupe-ji] (n) title page [Add to Longdo]
タイトルホルダー[taitoruhoruda-] (n) titleholder [Add to Longdo]
タイトルマスタ[taitorumasuta] (n) { comp } title master [Add to Longdo]
タイトルマッチ[taitorumacchi] (n) title match [Add to Longdo]
タイトルリージョン[taitoruri-jon] (n) title-region [Add to Longdo]
タイトルロール[taitoruro-ru] (n) title role [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
What is the title of the book?その本のタイトルは何ですか。
The boxer had to lose weight for the title match.ボクサーはタイトルマッチに備えて減量しなければならなかった。
I failed to recall the song's title.私はその歌のタイトルをどうしても思い出せなかった。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Phantasms of the Living, by Gurney, Myers and Podmore, has already been title-indexed under "P" for Phantasms, and author-indexed under "G" for Gurney, [JP] 「生者の幻影」ガーニー マイヤース、ポドモア共著 これで タイトルの索引ができたわけ 「せ」で生者 著者は 「ガ」でガーニー The Spy Who Came In from the Cold (1965)
The electrical room should be... right here.[JP] - タイトルは好みだ たぶん 配電室は・・ ここよ Chimera (2007)
As Art's book title suggests, [JP] アートの本の タイトルみたいに The Man from Earth (2007)
We could call it "Rio Taco" or "Bite the Burrito."[JP] タイトルは「リオ・タコ」か 「ブリトーを噛め」では? Someone's Watching Me! (1978)
It's called...[JP] タイトルは... Swing Girls (2004)
English Subtitles by T. Kameneva[JP] タイトル スタジオ制作集団 Tikhiy Don (1957)
English Subtitles by T. Kameneva[JP] タイトル制作 スタジオ制作集団 Tikhiy Don II (1958)
But now Brigadier Blantyre wants them rearranged and additionally indexed under subjects, with cross-references to authors and titles.[JP] でも ブランタイヤ准将が 整理を し直すことにしたの 主題別の索引を つけ足すの 著者とタイトルを 相互に 参照できるように こういう風に The Spy Who Came In from the Cold (1965)
English Subtitles by T. Kameneva[JP] タイトル制作 スタジオ制作集団 Tikhiy Don (1957)
And the number one movie in the country was called Ass.[JP] そしてNo1ヒットの映画はのタイトルは "ケツ"だった Idiocracy (2006)
Camera one, swing in for end title card.[JP] 1カメ エンド・タイトルのフリップに Someone's Watching Me! (1978)
Our books used to be shelved and indexed under titles and authors.[JP] 書棚の本は タイトルと 著者で分類されていますの The Spy Who Came In from the Cold (1965)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
タイトル[たいとる, taitoru] title [Add to Longdo]
タイトルバー[たいとるばー, taitoruba-] title bar [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top