ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ステルス技術

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ステルス技術-, *ステルス技術*
Japanese-English: EDICT Dictionary
ステルス技術[ステルスぎじゅつ, suterusu gijutsu] (n) stealth technology [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But with Stark's stealth tech, we still can't track the damn thing.[JA] だが スタークの ステルス技術のせいで 追跡ができない Avengers: Age of Ultron (2015)
And the Internet.[JA] 国防予算が暗視装置や ステルス技術を作りだした Corporal Punishment (2007)
We concealed it using its own stealth technology, cordoned off the area and called it a nuclear test zone.[JA] 我々は、ステルス技術を 使用してそれを隠し、 エリアを核実験ゾ - ンと 呼び封鎖した。 Better Angels (2016)
- The Vanguards are equipped with the latest in stealth technology, the most advanced protective system ever developed.[JA] - モデルVanguardsが装備されている 、ステルス技術の最新 保護最先端の システムは、これまでに開発した。 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top