ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ステルス

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ステルス-, *ステルス*
Japanese-English: EDICT Dictionary
ステルス[, suterusu] (n) stealth; (P) [Add to Longdo]
ステルスコールバック[, suterusuko-rubakku] (n) {comp} stealth callback [Add to Longdo]
ステルスブイラム[, suterusubuiramu] (n) {comp} Stealth VRAM [Add to Longdo]
ステルス技術[ステルスぎじゅつ, suterusu gijutsu] (n) stealth technology [Add to Longdo]
ステルス戦闘機[ステルスせんとうき, suterusu sentouki] (n) stealth fighter [Add to Longdo]
ステルス爆撃機[ステルスばくげきき, suterusu bakugekiki] (n) stealth bomber [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- USS Stennis, identify. - Hey, where the hell are you?[JA] USSステルスだ そちらは? Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Ceramic stealth gun.[JA] セラミック製のステルス拳銃 Colonial Day (2005)
Stealth mode activated.[JA] [ ステルスモード作動 ] Batman Begins (2005)
Stealth mode.[JA] ステルスモードだ! Kung Fu Panda 2 (2011)
And the Internet.[JA] 国防予算が暗視装置や ステルス技術を作りだした Corporal Punishment (2007)
Stealth mode.[JA] ステルスモード。 Bolt (2008)
We almost captured him, but he developed a form of stealth time travel.[JA] もう少しで捕まえられるとこだった しかし、奴はステルス時間旅行技術を開発した Storm Front (2004)
Jerry worked on the Stealth project. You remember that.[JA] 知ってるかもしれんが ステルスの開発にも携わった Space Cowboys (2000)
I have razor-sharp reflexes, and I'm a master of stealth.[JA] 私はかみそりの鋭い反射して、 と私ステルスの達人だ。 Bolt (2008)
Plus 11 stealth. Times 2.[JA] ステルス能力 11の2倍 How to Train Your Dragon (2010)
So that was stealth mode, huh?[JA] - ごめん! で、それがステルスモードだったの? Kung Fu Panda 2 (2011)
You'll notice the stealth panels, similar to what we use on the B-2.[JA] ステルス装置がある B -2と同等のものだ Zero Dark Thirty (2012)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ステルスブイラム[すてるすぶいらむ, suterusubuiramu] Stealth VRAM [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top