ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

スカッシュ

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -スカッシュ-, *スカッシュ*
Japanese-English: EDICT Dictionary
スカッシュ[, sukasshu] (n) squash; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I'd like to play a game of squash.スカッシュをしたいのですが。
I took up squash only a few months ago.私は数ヶ月前にスカッシュを始めたばかりだ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I say I have an early meeting, early haircut, early squash game.[JA] 朝一で会議があるとか、床屋に行くとか、 スカッシュの試合があるとか。 When Harry Met Sally... (1989)
- You don't play squash.[JA] - あなたスカッシュなんてしないじゃない。 When Harry Met Sally... (1989)
Coke and a squash, please.[JA] コーラとスカッシュ The Boys Are Back (2009)
Did you find your squash ball?[JA] スカッシュのボール 見つかった? My Bloody Valentine (2012)
I hurt myself playing squash.[JA] これは スカッシュをして痛めたんだ Tremors (2013)
Um, either of you play squash?[JA] ねぇ 君たち誰か スカッシュやる? My Bloody Valentine (2012)
You know, squash.[JA] スカッシュだよ My Bloody Valentine (2012)
Orange squash.[JA] ホットやめてソーダー水 他に? オレンジスカッシュ The Gentle Twelve (1991)
- No lemon squash.[JA] レモンスカッシュないですね The Gentle Twelve (1991)
- Lemon squash.[JA] レモンスカッシュ レスか ワン The Gentle Twelve (1991)
I need a squash ball.[JA] スカッシュのボールが いるな My Bloody Valentine (2012)
- No orange squash.[JA] オレンジスカッシュもないですね The Gentle Twelve (1991)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top