ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

サドンデス

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -サドンデス-, *サドンデス*
Japanese-English: EDICT Dictionary
サドンデス[, sadondesu] (n) sudden death (esp. working overtime); (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's sudden death now, okay?[JA] "まだサドンデスだ OK?" Scott Pilgrim vs. the World (2010)
Sudden death does not sound like fun game, Simon.[JA] サドンデスは聞こえが 悪い、サイモン Zunami (2014)
This thing's going into sudden death overtime![JA] サドンデスの 延長戦にはいる! Welcome to the Fu-Bar (2014)
Sudden death.[JA] サドンデス Zunami (2014)
It's sudden death now, okay?[JA] まだサドンデスだ OK? Scott Pilgrim vs. the World (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top