ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

サディスト

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -サディスト-, *サディスト*
Japanese-English: EDICT Dictionary
サディスト[, sadeisuto] (n) sadist [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's a drug-addicted sadist...[JA] 麻薬中毒のサディスト・・・ Ruby Slippers (2012)
Anyone in his right mind would blow his stack.[JA] サディストだとか言ってさ 12 Angry Men (1957)
- and he burst. - Sadistic fucker.[JA] - サディストだね Se7en (1995)
- You're a sadist. - You...[JA] サディスト 12 Angry Men (1957)
He was a monster, total saddist.[JA] アイツは 怪物で 完全なサディストだった A Dozen Red Roses (2009)
In reality,you're just a greedy,twisted little sadist.[JA] 現実のあなたは ただの強欲で 性格の歪んだ ちっぽけなサディストに過ぎない Red Sauce (2009)
Bloody sadist![JA] 残忍なサディストめ! Sound of Noise (2010)
You're a sadist, John,[JA] 君はサディストだな The Man from Earth (2007)
You're a sadist.[JA] あなた サディストだわ Opera (1987)
Do you find me sadistic?[JA] 俺をサディストだと思うか? Kill Bill: Vol. 1 (2003)
- A sadist?[JA] - サディスト A Dozen Red Roses (2009)
Castro's killer was a vicious sadist.[JA] カストロを殺した犯人は 凶悪なサディスト Red Rover, Red Rover (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top