ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

サス

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -サス-, *サス*
Japanese-English: EDICT Dictionary
サスカチワン[, sasukachiwan] (n) Saskatchewan [Add to Longdo]
サステイナビリティ;サステナビリティ[, sasuteinabiritei ; sasutenabiritei] (n) sustainability [Add to Longdo]
サステイナブル[, sasuteinaburu] (adj-f) sustainable [Add to Longdo]
サステイナブルディベロップメント[, sasuteinaburudeiberoppumento] (n) sustainable development [Add to Longdo]
サステイニングプログラム[, sasuteiningupuroguramu] (n) sustaining program; sustaining programme [Add to Longdo]
サステイン[, sasutein] (n) sustain [Add to Longdo]
サスプロ[, sasupuro] (n) (abbr) sustaining program; sustaining programme [Add to Longdo]
サスペンション[, sasupenshon] (n) suspension; (P) [Add to Longdo]
サスペンス[, sasupensu] (n) suspense; (P) [Add to Longdo]
サスペンスドラマ[, sasupensudorama] (n) suspense drama [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Pet Sematary" was a real cliff-hanger.「ペット・セミタリー」は真に迫ったサスペンス映画だった。
How do you like Texas so far?いかがですか、テキサスは?
Texas is nearly twice as large as Japan.テキサスは日本のほぼ2倍の広さがある。
Texas is nearly twice as large as Japan.テキサスは日本のほぼ二倍ある。
I want a map of Texas on a scale of 1 to 250000.テキサス州の縮尺、25万分の1の地図がほしいのですよ。
Texas borders on Mexico.テキサス州はメキシコと接している。
The United States annexed Texas in 1845.合衆国はテキサスを1845年に併合した。
Therefore, they cannot catalyze deregulation without "external pressure".今後は、新事業創造による経済の活性化という観点から、国民のコンセンサスに基づいた早急な内圧型規制緩和が推進されなければなるまい。
When you're at work, if you have a lot of workmates, it's surprisingly difficult to build a consensus.仕事をする時仲間が多いと、コンセンサスをとるのが意外と大変だ。
He was from Texas or thereabout.彼はテキサスかどこかその辺の出身だった。
He was born in Ohio but brought up in Texas.彼は生まれはオハイオだが育ったのはテキサスだ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Arsis,[JA] アルサス Guardians (2017)
We do everything in a very big way and barbecue is another one of those things.[JA] テキサスでは何でもビッグだ バーベキューもしかり Barbecue (2017)
We found Kseniya, Khan, Arsis, and LER,[JA] クセーニャ、カーン、アルサス ラーを発見しました Guardians (2017)
Of course they're going to think, you know, rodeo, maybe cowboy boots.[JA] テキサスと聞いて 抱くイメージは ロデオにカウボーイブーツ Barbecue (2017)
[man speaking in English] Coming from somewhat from outside of Texas...[JA] アメリカ テキサス州 アメリカ テキサス州 テキサスと聞いて 抱くイメージは Barbecue (2017)
Texans are just that way.[JA] それがテキサス人だ Barbecue (2017)
It's that much of a common fabric in the life of Texans.[JA] テキサス人の生活に 欠かせないものだ Barbecue (2017)
A lot of what we do is based off of what she's done for many years.[JA] テキサスのバーベキューの 基本と言っていい Barbecue (2017)
There's a pride about Texas, there's the reason why a mockingbird is our state bird.[JA] テキサス人は誇り高い だからこそ 州の鳥はマネシカケス Barbecue (2017)
Arsus,[JA] アルサス Guardians (2017)
[Ms. Tootsie] Well, just here in Central Texas, I mean, that's all we know is barbecue.[JA] テキサスは バーベキューの本場 Barbecue (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サス[さす, sasu] SAS [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top