ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

サイバーテロ

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -サイバーテロ-, *サイバーテロ*
Japanese-English: EDICT Dictionary
サイバーテロ[, saiba-tero] (n) cyberterrorism [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you deny any involvemnet in these cyber attacks?[JA] サイバーテロは否定するのね? Second Guess (2013)
Well, during the cyber attacks, I copied some confidential security filings.[JA] サイバーテロの間に 秘密ファイルを入手し Second Guess (2013)
Cyber Terrorism who called DISRUPT, they're responsible for the blackout.[JA] DISRUPTのサイバーテロが 停電の原因よ Disrupt (2014)
Cyber terrorism was able to identify the handle of the person responsible.[JA] サイバーテロの実行者の ハンドルネームは Disrupt (2014)
Which kind of makes me a cyber-terrorist, which is bad because I really don't see myself fitting in well at Guantanamo Bay.[JA] どんな種類の サイバーテロに成功したの? 悪いと思えないし グアンタナモ湾に馴染んでる Home Invasion (2013)
The House and Senate Intelligence Committees meet in closed-door session to discuss ways to prevent this kind of internal security breach that left nearly...[JA] アメリカの地下深くで計画された 政府閣僚へのサイバーテロに関して 立法議会は公聴会を開きました 国土防衛に関する 保安違反に関して討議を行います Eagle Eye (2008)
No-one has yet claimed responsibility for what sources are calling a possible "cyber-terrorist assault" on the British Secret Service.[JA] 犯行声明は 出されていませんが イギリス諜報機関への サイバーテロと見ています Skyfall (2012)
This is your third violation of the cyber terrorism statute.[JA] サイバーテロ規制法違反で 3回目なら Disrupt (2014)
Cyber Terrorism believes DISRUPT may be responsible for the smart house murder of the couple yesterday.[JA] DISRUPTのサイバーテロが 原因かもしれない 昨日のスマートハウス殺人も Disrupt (2014)
Someone's already inside our computer systems automated cranes.[JA] これはサイバーテロリストが コンピューターシステムに侵入したんだ 電力ネットワーク、交通管制 クレーンまでハッキングし操作している Eagle Eye (2008)
Officially their role is to monitor and protect sensitive government networks against cyber terrorism.[JA] 公式には 監視し、保護することです サイバーテロに対する 機密政府ネットワークです Dead Reckoning (2013)
Has taken the position we're a bunch of antiquated bloody idiots fighting a war we don't understand and can't possibly win.[JA] 反対派は我々の事を サイバーテロに無力な 時代遅れのバカだと 決めつけている Skyfall (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top