ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

コンビニ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -コンビニ-, *コンビニ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-English: EDICT Dictionary
コンビニ(P);コンベニ(ik)[konbini (P); konbeni (ik)] (n) (abbr) convenience store; (P) #10,447 [Add to Longdo]
コンビニエンスストア[konbiniensusutoa] (n) convenience store #15,374 [Add to Longdo]
コンビニエンス[konbiniensu] (n) convenience; (P) [Add to Longdo]
コンビニエンスフーズ[konbiniensufu-zu] (n) convenience foods [Add to Longdo]
コンビニエンスフード[konbiniensufu-do] (n) convenience food [Add to Longdo]
コンビニスト[konbinisuto] (n) (sl) someone who frequents convenience stores (wasei [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This may be because of a change in people's attitude toward marriage and the sharp increase of fast food restaurants and convenience stores which are open 24 hours a day and enable young people to live more easily.これは、結婚に対する人々の見方が変わったことと、1日24時間あいているファーストフード・ストアやコンビニエンス・ストアが急速に増加して、若い人たちがもっと気楽に暮らせるようになったためかもしれない。
I am able to buy anything in a convenience store.コンビニでは何でも買えます。
I live close to a convenience store.私はコンビニエンスストアの近くに住んでいます。
A burglar broke into the convenience store last month, but I heard the police caught him yesterday.先月泥棒がそのコンビニのお店に入ったんですが、警察が昨日捕まえたそうです。
The convenience store was overflowing with girls, I didn't have the urge to push my way through them and went home as I was.コンビニが女子であふれかえってて、押し分けて中にはいる気もせず、そのまま帰った。
Save energy by abolishing the convenience stores' 24-hour-a-day trading!省エネのためにコンビニの24時間営業を廃止しろ!

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In the morning, check on all the convenience stores in that area.[JP] 明日 朝イチで あの地域の すべてのコンビニを調べろ Red John's Footsteps (2009)
No. No one said anything about robbing a fucking convenience store.[JP] 嫌だ コンビニ襲うなんて 誰も言ってねーぞ Brotherhood (2010)
Local agents are heading to the convenience store where they saw the boy.[JP] 地方捜査官がコンビニに向かってる 子供を見たそうだ The Equation (2008)
Traffic camera picked them up entering a convenience store on Valley and 14th.[JP] バレー通りと14番通りの交差点にある 交通カメラです コンビニへ入りました Going Under (2008)
May second of '98, two assailants enter the Stop 'N Go Mart, our witnesses describe them both as Caucasian, about six foot, a buck-seventy.[JP] 98年5月 コンビニに2人の強盗が 目撃者の証言では 20代の白人で180cm前後と Lost & Found (2007)
Jane, you have a whole shelf of whiskey out there.[JP] そうよ これで分かったわ コンビニに 行くつもりじゃなかったのよ Too Late for Tears (1949)
Are they manning some kind of apocalyptic paramilitary convenience store filled with fake IDs, and guns, and money?[JP] それが何なの? そいつらが黙示録に向けた 自警団コンビニにでも派遣されてて その店が 偽造IDとか銃とかお金で いっぱいとでも? Gnothi Seauton (2008)
I ripped off a convenience store and a bodega before they busted my ass.[JP] こっちはコンビニと酒屋を 襲ってんだ There's No 'We' Anymore (2007)
But a man can only live on convenience store burritos for so long.[JP] しかしコンビニのブリトー だけじゃ生きていけない To the Lighthouse (2009)
Across the city, you're minding your own business in a convenience store, until you see something and freak out.[JP] あなたはコンビニで買い物をしていた そして、何かを見て騒ぎ出した The Beginning of the End (2008)
Look, since you obviously have no clue how to read this garbage, would you mind making a 7-eleven run or something?[JP] ねぇ, きみにはこのガラクタを 読み取る手順が分からないんだから, コンビニ行ってなんか買ってきてくれない? Vick's Chip (2008)
I was just thinking about going out to 7-Eleven. Do you need anything?[JP] コンビニに行くが 何かほしい物は? Bit by a Dead Bee (2009)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top