ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

グリーンカード

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -グリーンカード-, *グリーンカード*
Japanese-English: EDICT Dictionary
グリーンカード[, guri-nka-do] (n) (1) green card (United States Permanent Resident Card); (2) green card (international insurance certificate for United Kingdom motorists) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have green cards.[JA] 私は グリーンカードを持っている 2012 (2009)
Green Card number.[JA] グリーンカード番号 Razgovor (2013)
I have a green card for my boys and me.[JA] 私は 2人の子供と自分に グリーンカードがあるんだが... ... 2012 (2009)
Get back with the other green cards, or I'll have you detained.[JA] 他のグリーンカードの乗客たちと一緒に 下がっていてくれ さもないと 拘留するぞ 2012 (2009)
All green card holders please proceed to hangar D-4[JA] グリーンカードを お持ちの方は 出発ゲートD -4へ お進みください 2012 (2009)
Hey, it doesn't mean he ain't got family up north trying to clean their way to a green card.[JA] メキシコ人だから、 グリーンカードを欲しい親戚が アメリカにいる Panama (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top