ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

クレードル

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -クレードル-, *クレードル*
Japanese-English: EDICT Dictionary
クレードル[, kure-doru] (n) {comp} cradle [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you have the package, get it to Stark! Go![JA] クレードルを手に入れたら スタークに届けろ 行け! Avengers: Age of Ultron (2015)
You know what's in that cradle?[JA] クレードルの中には Avengers: Age of Ultron (2015)
The Cradle.[JA] クレードル Avengers: Age of Ultron (2015)
You have to get the Cradle to Stark.[JA] クレードルをスタークに渡して Avengers: Age of Ultron (2015)
The Cradle. Did you get it?[JA] クレードルは 確保した? Avengers: Age of Ultron (2015)
The Regeneration Cradle prints tissue.[JA] 再生クレードルは細胞を 不倫させるの Avengers: Age of Ultron (2015)
You got three with the Cradle, one in the cab.[JA] クレードルに3人 運転1人 Avengers: Age of Ultron (2015)
If you brought him to my lab, the Regeneration Cradle could do this in 20 minutes.[JA] 私の研究所なら早いのに 細胞再生クレードルなら 20分で治せる Avengers: Age of Ultron (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top