ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

カルチャー

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -カルチャー-, *カルチャー*
Japanese-English: EDICT Dictionary
カルチャー[, karucha-] (n) culture; (P) [Add to Longdo]
カルチャーショック[, karucha-shokku] (n) culture shock; (P) [Add to Longdo]
カルチャーセンター[, karucha-senta-] (n) culture center; culture centre; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In a foreign country most of us go through culture shock.外国に行くと我々は大抵カルチャーショックを体験する。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's OK. Culture shock.[JA] 気にするな カルチャーショックだ Rose (2005)
A culture shock of sorts.[JA] カルチャーショックですわ ハハハ Tekkonkinkreet (2006)
Not only real, but they're quite popular in certain subcultures.[JA] 実際にあるだけじゃなく サブカルチャーで かなり人気がある Art in the Blood (2014)
It's always a critic with good eyes that leads the culture.[JA] カルチャーをけん引するのは いい目を持った批評家だって いつも言ってるでしょ もっと言おうか? Shitagittenani? (2015)
But.... will it be difficult to visually present Latin culture?[JA] でも ラテンカルチャーを ビジュアル化するのって 難しくないですかねえ? Shinburando setsuritsu (2015)
-So, this is Latin culture?[JA] なんか すごいですね ラテンカルチャー Shinburando setsuritsu (2015)
A horn that plays La Cucaracha.[JA] クラクションカラーはラックカルチャー The Green Hornet (2011)
Well, that was a culture shock.[JA] カルチャーショックだった Today Is the Day: Part 2 (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top