ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

カテーテル

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -カテーテル-, *カテーテル*
Japanese-English: EDICT Dictionary
カテーテル[, kate-teru] (n) catheter (ger [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now we don't have all the best toys yet, but with our coronary catheterization process, and our 3D angiography C-arm system--[JA] すべて最高の設備が あるわけでは有りませんが 冠状動脈と カテーテルプロセス そして3D血管造影 Cアームシステム - Critical (2012)
We'll start with an orchiectomy which is removal of the affected testicle and then the insertion of a long-term intravenous catheter through which we can deliver four rounds of chemotherapy.[JA] 始めに睾丸切除で、影響を 受けた睾丸を除去します その後、しばらくは 静脈カテーテルを挿入し 4回の化学療法を行います The Program (2015)
I think I might have nodded off during a catheter insertion,but...[JA] カテーテルを入れながら 居眠りしてたかも And My Paralyzing Fear of Death (2007)
We'll get the nurse to take the catheter out of me. Oh.[JA] カテーテルを 抜いてもらう Dumb and Dumber To (2014)
You know this one time I had a catheter.[JA] 俺がカテーテルを使ったのを 覚えているだろう Doctor of the Dead (2014)
"And so much depends upon the... The transparent G-tube[JA] "だいじなものは― 透明な胃カテーテル" The Fault in Our Stars (2014)
Well, he invented transcatheter valve replacement, so...[JA] 彼はトランスカテーテル弁置換を 発明した人なんだ From A to B and Back Again (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top