ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

カップリング

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -カップリング-, *カップリング*
Japanese-English: EDICT Dictionary
カップリング[, kappuringu] (n) coupling [Add to Longdo]
カップリングシュガー[, kappuringushuga-] (n) coupling sugar; (P) [Add to Longdo]
カップリング[カップリングきょく, kappuringu kyoku] (n) coupling track; B side; B-side [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Couplings.[JA] カップリングは・・・ Repairs (2013)
Couplings, couplings. Yes.[JA] カップリングどこだっけ・・・ そうだ。 Repairs (2013)
I was about to go fetch our own magnetic couplings to run simulations.[JA] 僕はマグネット・カップリングを取りに行こうと思ってたんだ、 シミュレーションする為にね。 Repairs (2013)
This must be the coupling from the reports.[JA] これが報告書にある結合部(カップリング)ね。 Repairs (2013)
Not the kind of wrench you would use to loosen a coupling, is it?[JA] カップリングを緩めるために使う種類のレンチか? Repairs (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top