ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

オレンジジュース

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -オレンジジュース-, *オレンジジュース*
Japanese-English: EDICT Dictionary
オレンジジュース[, orenjiju-su] (n) orange juice [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Yes, orange juice, please.ええ、オレンジジュースをお願いします。
I want an orange juice or something.オレンジジュースか何か欲しいな。
Orange juice, and two eggs over easy.オレンジジュースと卵2個をオーバー・イージーでお願いする。
Orange juice or champagne?オレンジジュースにするか、シャンペンにするか。
Two glasses of orange juice, please.オレンジジュースを2杯ください。
I'd like orange juice.オレンジジュースをください。
A glass of orange juice refreshed me.オレンジジュースを飲んだら気分がさわやかになった。
What about you? Will you have orange juice, too?お客様もオレンジジュースになさいますか。
I squeezed the juice out of the oranges.私はオレンジジュースを絞った。
People came to drink orange juice more and more.人々はますますオレンジジュースを飲むようになった。
After swimming a glass of orange juice really fills the bill.水泳のあとオレンジジュース1杯とくればいうことはない。
He drank orange juice out of a bottle.彼はびんからオレンジジュースを飲んだ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Orange juice?[JA] オレンジジュースか... Unleashed (2009)
Sarah, orange juice, please.[JA] - サラ オレンジジュースお願い Secretariat (2010)
He spills his orange juice. Ah. What?[JA] オレンジジュースをこぼしてる なんです? One Way to Get Off (2012)
Speaking of which, you're probably wondering... why you're sitting here eating a bad cheese sandwich... and drinking orange juice with a guy in a Rik Smits jersey.[JA] 不思議に思ってるだろう どうして座って まずいサンドイッチと オランダ人選手のジャージと オレンジジュースなのか The Fault in Our Stars (2014)
Please, these jerks don't even have orange juice.[JA] ここじゃオレンジジュースすら無いのよ Pilot (2013)
The man can hardly even pour his orange juice accurately, let alone hit a moving target at 20 feet.[JA] あの男は オレンジジュースを 正確に注ぐことさえ出来ない まして6m離れた動く標的を撃つなんて 絶対無理だ One Way to Get Off (2012)
- Why not orange juice?[JA] オレンジジュースならありますけど ...いらないです The Gentle Twelve (1991)
I don't want orange juice.[JA] オレンジジュースは嫌 The Boys Are Back (2009)
-Orange juice? Croissant?[JA] - オレンジジュースかクロワッサンでもどうだい? Life as a House (2001)
- Yes. Yeah, let me have an orange juice.[JA] オレンジジュースを下さい Flight (2012)
I squeezed some orange juice. You want a glass of orange juice?[JA] オレンジジュースならどう? One Minute (2010)
Bring that orange juice right here.[JA] ここにオレンジジュースを 持って来てくれ 3 Days to Kill (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top