ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

オパール

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -オパール-, *オパール*
Japanese-English: EDICT Dictionary
オパール[, opa-ru] (n) opal (fre [Add to Longdo]
オパールガラス[, opa-rugarasu] (n) opal glass [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
According to some Internet sleuthing, he's 24, he lives in Opal City.[JA] インターネット検索によると、 彼は24歳で、 オパール市に住んでいる。 Hostile Takeover (2015)
How dare you strand my poor Opal on the tree? ![JA] よくもオパールを木の上に! My Little Pony: Friendship Is Magic (2010)
Oh, Opal. These are the ugliest dresses I've ever made.[JA] おお オパール・・・ こんな醜いドレスを作ったのは初めてよ My Little Pony: Friendship Is Magic (2010)
Then to Opal City, Central City,[JA] そして、オパール・シティ、 セントラル・シティ、 Myriad (2016)
Paris Opals.[JA] "パリ・オパール" よ The Fabulous Baker Boys (1989)
I remembered how when I sent out your Christmas cards, there's one addressed to an A. Foster in Opal City.[JA] 私はあなたのクリスマスカードを 送ったのを思い出した。 オパール市の A. フォスター宛のがあったわ。 Hostile Takeover (2015)
Top gem, world-class.[JA] プラチナ・リングに 最高級のオパール Jesus, Mary and Joe Cocker (2007)
He's going back to Opal City.[JA] オパール・シティに帰ったわ。 Bizarro (2016)
I haven't seen damage like this since hurricane Opal trashed my yacht.[JA] こんな損害はハリケーンオパール以来 見たことがない ヨットがダメになっちゃったんだ、あの時 Super (2012)
Do you want to see a lightning-rich black opal that'll knock your eyeballs out of their sockets? Look at this.[JA] ブラック・オパールの まばゆい輝き Jesus, Mary and Joe Cocker (2007)
Opal?[JA] オパール My Little Pony: Friendship Is Magic (2010)
But when Winn mentioned Opal City,[JA] しかし、ウィンが オパール市って言った時、 Hostile Takeover (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top