ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

イライラさせる

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -イライラさせる-, *イライラさせる*
Japanese-English: EDICT Dictionary
イライラさせる[, iraira saseru] (exp,v1) to get beneath someone's skin; to in someone's hair; to irritate [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's really pissing me off![JA] 彼は本当にイライラさせるわ! Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
And you're afraid that that anger is going to burn you up inside if you have to live in the world one second longer knowing that you could do something to fix it.[JA] そして その怒りを 君は恐れてる 内側からイライラさせる 1秒長く世界で 生きていかなければならないなら Identity (2013)
You're freaking me out. Shh. Shh.[JA] イライラさせる Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)
'cause you're messing with the wrong bitch.[JA] 私をイライラさせるな。 Five the Hard Way (2008)
And take time out from our busy schedule of driving each other crazy?[JA] 互いをイライラさせる 忙しい予定から時間を取るのか? Suicide Squad (2014)
Do you know what bugs me?[JA] イライラさせるんだ A Cinderella Story (2004)
And, yeah, he will drive you all mad, but in terms of raw talent and right stuff, there is no better driver in the world.[JA] 皆をイライラさせる こともあると思うが これほど素晴らしい才能を 持ったドライバーは 世界中どこを探しても 居ないと思うよ Rush (2013)
I can't believe she sucked me in like that.[JA] イライラさせるなんて 信じられない Salvation (2013)
But this one's got some strange hang up about principles and integrity.[JA] だが これは妙に イライラさせる 原則と誠実に関して Salvation (2013)
Shush! You're making me very nervous.[JA] - イライラさせる奴だな Episode #3.1 (2013)
So if you want to see who can be grumpier, I promise you, you will lose.[JA] だからイライラさせると 損するわよ Now You See Me (2013)
Are you really wearing that?[JA] イライラさせる気? Into the Woods (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top