ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

イソハゼ

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -イソハゼ-, *イソハゼ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา イソハゼ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *イソハゼ*)
Japanese-English: EDICT Dictionary
アオイソハゼ[, aoisohaze] (n) prasites pygmy goby (Eviota prasites); hairfin pygmy goby [Add to Longdo]
アカイソハゼ[, akaisohaze] (n) Eviota masudai (species of pygmy goby found in Japanese waters) [Add to Longdo]
アカホシイソハゼ[, akahoshiisohaze] (n) melasma pygmy goby (Eviota melasma); black-spotted pygmy-goby [Add to Longdo]
イソハゼ[, isohaze] (n) Eviota abax (species of pygmy goby ranging from Southern Japan to Hainan Is.) [Add to Longdo]
イソハゼ[イソハゼぞく, isohaze zoku] (n) Eviota (genus of very small reef-associated Indo-Pacific gobies in the family Gobiidae); pygmy gobies [Add to Longdo]
ウラウチイソハゼ[, urauchiisohaze] (n) Eviota ocellifer (species of pygmy goby from the Ryukyu Islands, Japan) [Add to Longdo]
オスジイソハゼ[, osujiisohaze] (n) zebra goby (Eviota zebrina); five-bar pygmy-goby [Add to Longdo]
オビイソハゼ[, obiisohaze] (n) broad-banded pygmy goby (Eviota latifasciata) [Add to Longdo]
オモナガフタボシイソハゼ[, omonagafutaboshiisohaze] (n) Eviota partimacula (species of pygmy goby found in the Marshall Islands) [Add to Longdo]
オヨギイソハゼ[, oyogiisohaze] (n) twostripe pygmy goby (Eviota bifasciata); doublebar goby [Add to Longdo]
キンホシイソハゼ[, kinhoshiisohaze] (n) storthynx pygmy goby (Eviota storthynx); belly-spotted pygmy-goby [Add to Longdo]
クロスジイソハゼ[, kurosujiisohaze] (n) Sebree's pygmy goby (Eviota sebreei) [Add to Longdo]
クロホシイソハゼ[, kurohoshiisohaze] (n) Smaragdus pygmy goby (Eviota smaragdus) [Add to Longdo]
コビトイソハゼ[, kobitoisohaze] (n) twospot pygmy goby (Eviota distigma) [Add to Longdo]
コメツブイソハゼ[, kometsubuisohaze] (n) Eviota sp.3 (species of pygmy goby) [Add to Longdo]
シボリイソハゼ[, shiboriisohaze] (n) Eviota korechika (species of pygmy goby found in Japan and Indonesia) [Add to Longdo]
シマイソハゼ[, shimaisohaze] (n) candycane pygmy goby (Trimma cana, species from the Western Pacific) [Add to Longdo]
シロイソハゼ[, shiroisohaze] (n) spotted fringefin goby (Eviota albolineata); white-barred pygmy-goby; whiteline pygmy goby [Add to Longdo]
シロオビイソハゼ[, shiroobiisohaze] (n) Pellucida pygmy goby (Eviota pellucida); neon pygmy goby [Add to Longdo]
スミツキイソハゼ[, sumitsukiisohaze] (n) infulata pygmy goby (Eviota infulata); shoulder-mark pygmy goby [Add to Longdo]
ソメワケイソハゼ[, somewakeisohaze] (n) blackbelly goby (Eviota nigriventris); blackbelly pygmy goby [Add to Longdo]
トラノコイソハゼ[, toranokoisohaze] (n) barred pygmy goby (Eviota fasciola); grubby pygmy-goby [Add to Longdo]
ニセクロスジイソハゼ[, nisekurosujiisohaze] (n) comet pygmy goby (Eviota cometa) [Add to Longdo]
ハナグロイソハゼ[, hanaguroisohaze] (n) Eviota shimadai (species of pygmy goby found in Japan, Palau and Indonesia) [Add to Longdo]
フタボシイソハゼ[, futaboshiisohaze] (n) Lachdebrere's pygmy goby (Eviota lachdeberei) [Add to Longdo]
ホシヒレイソハゼ[, hoshihireisohaze] (n) Queensland pygmy goby (Eviota queenslandica) [Add to Longdo]
マメイソハゼ[, mameisohaze] (n) Herre's pygmy goby (Eviota herrei) [Add to Longdo]
ミツバイソハゼ[, mitsubaisohaze] (n) pepperfin pygmy goby (Eviota punctulata); green bubble goby [Add to Longdo]
ミナミイソハゼ[, minamiisohaze] (n) Eviota japonica (species of pygmy goby found in Japanese waters) [Add to Longdo]
ムスジイソハゼ[, musujiisohaze] (n) Saipan pygmy goby (Eviota saipanensis) [Add to Longdo]
ヤミイソハゼ[, yamiisohaze] (n) Eviota lacrimae (species of pygmy goby found in Japan and Tonga) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top