ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

アメリカ文化

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -アメリカ文化-, *アメリカ文化*
Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ文化[アメリカぶんか, amerika bunka] (n) American culture [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In American culture, speech is golden.アメリカ文化では、雄弁は金である。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And now, Sweet Bang Tube.[JA] - アメリカ文化を支えてきた番組 - Idiocracy (2006)
I work at the American Library of Cultural History.[JA] アメリカ文化歴史ライブラリーで働いてる Enough Said (2013)
It's my first time in America. I'm very excited to see your culture.[JA] アメリカ文化を知るのが 楽しみだ X-Men: Apocalypse (2016)
I swear, Dragnet is going to be the downfall of American culture.[JA] ドラグネットは間違いなく アメリカ文化の失墜を招くわ Edward Mordrake: Part 1 (2014)
Selected from the finest objets d'art of America's dying culture.[JA] 消えゆくアメリカ文化の 最良の芸術品から選んだものです Truth (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top