ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

まり

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -まり-, *まり*
Japanese-English: EDICT Dictionary
鞠;毬[まり, mari] (n) ball [Add to Longdo]
摩利支[まりし, marishi] (n) {Buddh} Marici [Add to Longdo]
摩利支天[まりしてん, marishiten] (n) {Buddh} Marici (Buddhist god of war) [Add to Longdo]
魔力[まりょく, maryoku] (n) magical power; charm [Add to Longdo]
毬藻[まりも;マリモ, marimo ; marimo] (n) (uk) marimo (variety of algae, Cladophora aegagropila); round green alga; Cladophora ball; lake ball; moss ball [Add to Longdo]
毬投げ[まりなげ, marinage] (n) playing catch [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Thirty dollars is a lot for that small room," he thought.「あの狭い部屋に30ドルあんまりだ」と彼は思いました。
You didn't do a very good job, I said.「きみらはあんまりいい仕事をしていないね」私は言った。 [M]
You want the Number 11. It stops in front of the post office.11番にお乗りにならないと、郵便局の前に止まりますから。
I lived more than a month in Nagoya.1か月あまり名古屋に居たことがある。
The first class begins at 8:30.1時間目は8時半に始まります。
Let's get together here once a week.1週間に一度ここで集まりましょう。
A half-dozen tools make up the tool collection.6種の道具がひとまとまりになっている。
Ai and Mariko are close friends; they go everywhere together.あいとまりこはとても仲が良く、どこにでもいっしょに行く。
There came a complete silence. You could hear a pin drop.あたりは水を打ったように静まり返った。
You were so late coming that I was just about to telephone you.あなたのいらっしゃるのがあまり遅いので、今電話をするところでした。
You are all too quick.あなたはあまりにも素早すぎる。
You had better not sit up late up night.あなたはあまり夜更かしをしない方がいい。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Done.[JA] 決まり 4C (2014)
- Meaning...[JA] - つまり... Ability (2009)
Stromboli! Why, that fat, old faker would give his...[JA] ストロンボリなら 礼も たんまり Pinocchio (1940)
Amarinimo toki wa sugitte shimatta Lament that we were deeply in love[CN] 100)\1aH50\K20}あまりにも時は過ぎてしまった Bohemian Rhapsody (1998)
I mean...[JA] つまり... The Trap (2015)
Too much time has passed by amarinimo toki wa sugite shimatta ...to lament that we were deeply in love.[CN] 100)\1aH50\K20}あまりにも時は過ぎてしまった My Funny Valentine (1998)
Amarinimo toki wa sugitte shimatta Lament that we were deeply in love[CN] 100)\1aH50\K20}あまりにも時は過ぎてしまった Jupiter Jazz: Part 1 (1998)
Too much time has passed by amarinimo toki wa sugite shimatta ...to lament that we were deeply in love.[CN] 100)\1aH50\K20}あまりにも時は過ぎてしまった Brain Scratch (1999)
They're the wrong things that seem right at the time, but even though the right things may seem wrong sometimes, sometimes the wrong things may be right at the wrong time, or vice versa.[JA] 間違いなのに 正しく見えたり 正しくても 間違いに見えたり つまり間違いが... Pinocchio (1940)
So we find...[JA] つまり... Human for a Day (2015)
Amarinimo toki wa sugitte shimatta Lament that we were deeply in love[CN] 100)\1aH50}あまりにも時は過ぎてしまった Asteroid Blues (1998)
Because.[JA] それは つまり... Pinocchio (1940)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top