ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

へとへと

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -へとへと-, *へとへと*
Japanese-English: EDICT Dictionary
へとへと[, hetoheto] (adj-na,n,adj-no) completely exhausted; dead tired; knackered; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
That job took a lot out of me.その仕事でへとへとだ。
The game exhausted me.その試合でへとへとだ。
After the day's work, I was tired to death.その日の仕事の後、私はへとへとに疲れた。
I was dog tired when I got home last night.へとへとに疲れて、昨晩は帰宅した。
The swimmer, Cindy Nicholas, barely made it ashore at Dover at the end of the exhausting swim, but a spokesman from the Channel Swimming Association announced that she was in very good shape.泳者のシンディ・ニコラスは、へとへとになって泳ぎ切った後、ドーバーでかろうじて陸に上がってきたが、海峡水泳教会のスポークスマンは彼女がとても元気であると発表した。
The nurses were run off their feet every day.看護婦たちは毎日へとへとになるまで働かされた。
I was exhausted by a full day's teaching.丸一日教えられていたのでへとへとだった。
The twelve-hour journey had tired me out.十二時間の旅行は私をへとへとにした。
The two policemen were exhausted, too.二人の警官もへとへとになった。
He was tired out.彼はへとへとに疲れた。
He ran on and on, until he was completely exhausted.彼は走り続けてついに完全にへとへとになった。
I was played out with walking.歩いてへとへとになった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hey. I'm fucking exhausted.[JA] へとへとなんだ The Iceman (2012)
Just exhausted. - Look at all this stuff I found.[JA] 大丈夫だ へとへとだけど 見て The Hills Have Eyes (2006)
I'm really exhausted. We're just gonna go upstairs and crash. C'mon, I just spoke with the manager.[JA] わかるだろ もうへとへとだ あとは部屋に戻ってバタンさ The Hangover Part II (2011)
You have no idea how exhausting that has been.[JA] あんたは分からないだろう へとへとになるってどんなことか Danny Collins (2015)
Yeah, babe. I'm knackered. Want me to get you a coffee?[JA] へとへとさ コーヒー飲むかい? The Body (2012)
I am exhausted.[JA] 私はへとへとになった Danny Collins (2015)
If you'll excuse me, I'm bloody knackered.[JA] 君が許してくれるなら 俺はへとへとなんだ The Darkness Beneath (2014)
Sixty-four shows nightly can get pretty grueling.[JA] 毎晩へとへとなんだ The Muppets (2011)
I'm sorry, Carlos.[JA] もうへとへと Too Late for Tears (1949)
Jane--[JA] - へとへとだよ Red John's Rules (2013)
He's just exhausted.[JA] この子、へとへとよ。 The Babadook (2014)
I have to get some sleep, kid. I'm pooped.[JA] 少し寝ないと へとへと The Intern (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top