ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ふためく

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ふためく-, *ふためく*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ふためく มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ふためく*)
Japanese-English: EDICT Dictionary
ふためく[, futameku] (v5k) to make a commotion [Add to Longdo]
慌てふためく[あわてふためく, awatefutameku] (v5k,vi) to get into a panic; to be flustered; to panic; to get in a flap [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But when I say that one little old mayor will die well, then, everyone loses their minds.[JA] だが市長如き 1匹死ぬと 皆 慌てふためく The Dark Knight (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top