ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ぴょこんと*ぴょこん

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ぴょこんと*ぴょこん-, *ぴょこんと*ぴょこん*
Japanese-English: EDICT Dictionary
ぴょこんと;ぴょこん[, pyokonto ; pyokon] (adv) quickly, in a bouncing way (e.g. for a bow); action of quickly bowing or lowering one's head [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

ぴょこんと*ぴょこん

 


  

 
ぴょこんと
 • () (adv) quickly, in a bouncing way (e.g. for a bow); action of quickly bowing or lowering one's head [EDICT]
こん
 • () (n-t) (sl) (esp. 下町 slang) (See 今日・1) today; this day [EDICT]
 • () (adj-pn) (See あんな,そんな,どんな・1) such (about something; someone close to the speaker (including the speaker), or about ideas expressed by the speaker); like this; (P) [EDICT]
 • (今) (pref) (1) the current ...; this; (2) today's ... [EDICT]
 • (坤) (n) kun (one of the trigrams of the I Ching [EDICT]
 • (根) (n) (1) stick-to-itiveness; perseverance; persistence; (2) (See 基・き・1) radical (esp. one that tends to ionize easily); (3) {math} root; (4) {Buddh} indriya (faculty of the body having a specific function, i.e. the sensory organs) [EDICT]
 • (混) (n-pref) mixed; opposite of pure [EDICT]
 • (紺) (n) navy blue; deep blue; (P) [EDICT]
 • (魂) (n) (See 魄) Yang energy; spirit [EDICT]
 • (鯤) (n) (arch) (See 鵬) kun (in Chinese mythology, giant fish said to be able to turn into a bird) [EDICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top