ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ひずみ

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ひずみ-, *ひずみ*
Japanese-English: EDICT Dictionary
歪み[ひずみ;ゆがみ;いがみ, hizumi ; yugami ; igami] (n) strain; distortion; bend [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The Japanese economy is going through a period of great stress.日本経済では、大きなひずみが進行しつつある。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If your story turns out to be true and you changed the past there'd be a ripple somewhere[JA] もしも お前の話が本当で この過去を無理やり変えていたら 必ずどっかにひずみが出る Metro ni notte (2006)
The magnetic distortion from the planet's rings... will make us invisible to Nero's sensors.[JA] 磁気ひずみによる 惑星のリングで ネロのセンサーから隠れ Star Trek (2009)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ひずみ[ひずみ, hizumi] distortion [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top