ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

はんせ

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -はんせ-, *はんせ*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ハンセン病[はんせんびょう, hansenbyou] (n) โรคเรื้อน

Japanese-English: EDICT Dictionary
伴性遺伝[はんせいいでん, hanseiiden] (n) sex-linked inheritance [Add to Longdo]
半世紀[はんせいき, hanseiki] (n) half century [Add to Longdo]
半成[はんせい, hansei] (n-pref,adj-no,n) semi-; half- [Add to Longdo]
半整数[はんせいすう, hanseisuu] (n) half-integer [Add to Longdo]
半生[はんせい, hansei] (n) half death [Add to Longdo]
半生[はんせい, hansei] (n) half a lifetime; (P) [Add to Longdo]
半製品[はんせいひん, hanseihin] (n) semiprocessed goods [Add to Longdo]
半醒半睡[はんせいはんすい, hanseihansui] (n) half awake and half asleep [Add to Longdo]
半切[はんせつ, hansetsu] (n,vs) half size [Add to Longdo]
半折[はんせつ, hansetsu] (n) half size; half a piece; half length [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
反省[はんせい, hansei] Reflexion, Nachdenken [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top