ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

なつい

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -なつい-, *なつい*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
捺印[なついん, natsuin] (n) การประทับตรา

Japanese-English: EDICT Dictionary
なつい[, natsui] (adj-i) (abbr) (sl) (See 懐かしい・なつかしい) dear; desired; missed [Add to Longdo]
夏い[なつい, natsui] (adj-i) (col) (from 夏 and 熱い) blisteringly hot; relentlessly hot; scorching [Add to Longdo]
捺印[なついん, natsuin] (n,vs) (See 押印,押捺) affixing a seal [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Every child in the school took to the new teacher.その学校の児童はみんなその新しい先生になついた。
The baby transferred its affection to its new mother.その赤ん坊は新しい母親になついた。
The children soon became attached to their new teacher.子供達はじきに新しい先生になついた。
The baby has taken to him.赤ん坊がかれになついた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As a child, she was affectionate and pleasing, and fond of me.[JA] 幼い頃は優しく 僕になつい Episode #1.2 (1995)
We're almost there, baby.[JA] みんなついてきてるわ Wildfire (2010)
Tom loves me so much![JA] すごいなついてると思うよ Fantastipo (2005)
You're good with him.[JA] - なついてるのね Martha Marcy May Marlene (2011)
I know that my daughter isn't coming back to me.[JA] 娘が私になついてないことは 分かっています The Light Between Oceans (2016)
Even if I can't without her.[JA] たとえあの子が なついてくれなくても The Light Between Oceans (2016)
I'm glad Tom likes you.[JA] そりゃ良かったじゃないか お前になついてて Fantastipo (2005)
I was more of a mother to him than that goddamn pig ever was![JA] ブタ姉貴より私になついてたの Léon: The Professional (1994)
Yeah, people say, "I'll kill you" all the time.[JA] みんなつい「殺してやる」と 言ってしまうでしょ? The Dude in the Dam (2013)
I rescued the little shape-shifter on Proteus 1 He took a shine to me.[JA] 俺がプルテウスで漂流してた船から 助けてやったんだ そん時から俺になついたんだ Treasure Planet (2002)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top