ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ても

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ても-, *ても*
Japanese-English: EDICT Dictionary
ても[, temo] (prt) (1) (also でも, っても) even if; even though; (int) (2) (abbr) (See さても) wow [Add to Longdo]
てもいい;ていい[, temoii ; teii] (exp,adj-i) (1) (after the ren'youkei form of a verb) indicates concession or compromise; (2) indicates permission [Add to Longdo]
手も足も出ない[てもあしもでない, temoashimodenai] (exp) cannot do a thing; feeling handcuffed; being at the end of one's tether; being at one's wit's end [Add to Longdo]
手も無く;手もなく[てもなく, temonaku] (adv) easily [Add to Longdo]
手元(P);手許;手もと[てもと, temoto] (n) (1) (money) on hand or at home; one's purse (handbag); (2) usual skill; (P) [Add to Longdo]
手元が狂う[てもとがくるう, temotogakuruu] (exp,v5u) to become clumsy; to miss one's aim [Add to Longdo]
手元現金;手許現金[てもとげんきん, temotogenkin] (exp) cash on hand [Add to Longdo]
手元流動性[てもとりゅうどうせい, temotoryuudousei] (n) liquidity on hand; ready liquidity cash plus marketable securities [Add to Longdo]
手持ち(P);手持[てもち, temochi] (n) holdings; goods on hand; (P) [Add to Longdo]
手持ち現金[てもちげんきん, temochigenkin] (n) ready cash; cash on hand [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Can I use your dictionary? "Yes, here you are."「あなたの辞書を使ってもいいですか」「はい、どうぞ」
Grandpa bought it for me!おじいちゃんに買ってもらったんだー!
"May I use the phone?" "Please feel free."「お電話をお借りしてもいいですか」「どうぞ、どうぞ。」
"Let me ask you something, Dad," she began, in a tone of patiently controlled exasperation that every experienced parent is familiar with.「お父さん、質問してもいい?」と彼女は経験を積んだ親なら誰でもおなじみの、我慢強く苛立ちを抑えた調子で口火を切った。
"Do you mind my smoking here?" "No, not at all."「ここでたばこを吸ってもいいですか」「はい、いいです」
"May I park here?" "No, you must not."「ここに駐車してもよろしいですか」「いいえ、いけません」
"May I borrow this pen?" "Sure, go ahead."「このペンを借りてもいいですか」「ええ、どうぞ」
"May I use this pencil?" "Yes, you may."「この鉛筆を使ってもいいですか」「はい、いいです」
"May I take this umbrella?" "No, you may not."「この傘を持っていってもよいですか」「いいえ、いけません」
"May I use this telephone?" "Go ahead."「この電話をお借りしてもいいですか」「ええ、どうぞ」
"This looks pretty interesting," Hiroshi says.「これはとてもおもしろそうだね」と博が言います。
"Do you mind if I call on you sometime?" "No, not at all."「そのうちに、あなたのところにお邪魔してもいいですか」「どうぞ、どうぞ」

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I never thought... it would end this way, Figaro.[JA] こんな最期を迎えるとは 思ってもみなかった Pinocchio (1940)
Come on, Bambi, get up. Try again.[JA] 行きましょう、バンビ 起きてもう一度 Bambi (1942)
No matter what happens, we'll be together[CN] 不管发生什么事 妈妈和你在一起 なにがあっても いっしょにいるよ Wolf Children (2012)
It makes me feel better, even when I'm down[CN] 即使心情灰暗 也能马上神清气爽 落ち込んでいても 元気をくれる Wolf Children (2012)
- lt's pretty.[JA] - そう、とても可愛いんだ Bambi (1942)
Very, very good.[JA] とてもいい Pinocchio (1940)
Come in and smoke your heads off. There's nobody here to stop you.[JA] どれだけ吸っても 怒られないよ Pinocchio (1940)
"Ladies and gentlemen! Cesare knows all secrets. Ask him to look into your future."[JA] 皆さん 彼はすべてを見通します 将来を占ってもらいなさい The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
You can tear the joint apart and nobody says a word.[JA] 何をぶっ壊しても いいってさ Pinocchio (1940)
They're the wrong things that seem right at the time, but even though the right things may seem wrong sometimes, sometimes the wrong things may be right at the wrong time, or vice versa.[JA] 間違いなのに 正しく見えたり 正しくても 間違いに見えたり つまり間違いが... Pinocchio (1940)
150)\blur3}The sequal of the never ending stroy 150)\blur3}Even if it's in the dark[CN] 150)\blur3}暗闇を彷徨っても Rakuen Tsuiho: Expelled from Paradise (2014)
This one might be useful.[CN] 200)}こんな そばにいても Bakemonogatari (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top