ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ついつい

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ついつい-, *ついつい*
Japanese-English: EDICT Dictionary
ついつい[, tsuitsui] (adv) (on-mim) (See つい) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement; against one's better judgment [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I may have done a few miscalculations and rushed the prototype, but sue me, I'm enthusiastic.[JA] プロトタイプだよ、いや、ついつい先走ってね Iron Man 2 (2010)
While saying I wasn't thinking...[JA] ついつい ついついと 言いながら... 。 Episode #1.6 (2012)
Sorry, that just popped out.[JA] すまない、ついつい The Do-Over (2015)
Just stick to the backing vocals. Sorry, I...[JA] ごめんなさい ついつい夢中になっちゃって Sing (2016)
I'm so sorry, Sir! I just got a little carried away.[JA] 職務中にすいませんでした 珍しくて ついつい... Negotiator: Mashita Masayoshi (2005)
I'm sorry... I fell back asleep.[JA] ついつい、二度寝して The Monster (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top