ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

すげえ!

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -すげえ!-, *すげえ!*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That is awesome![JA] そりゃすげえ! Boyhood (2014)
Wow![JA] (爽太)すげえ! Episode #1.1 (2014)
Holy shit.[JA] すげえ! Afflicted (2013)
Whoa, Jesus![JA] ホーッ すげえ! Boyhood (2014)
Sweet![JA] すげえ! Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)
Yes![JA] すげえ! Avatar (2009)
Holy shit.[JA] すげえ! Pain & Gain (2013)
This is insane![JA] すげえ! Chronicle (2012)
No way![JA] すげえ! Chronicle (2012)
Oh, my God![JA] すげえ! World War Z (2013)
Wow![JA] ワ~ォ こいつはすげえ! The Hangover Part II (2011)
Great![JA] すげえ! The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top