ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

さんざ

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -さんざ-, *さんざ*
Japanese-English: EDICT Dictionary
さんざ[, sanza] (adv) (abbr) (See 散々) severely; harshly; utterly; terribly [Add to Longdo]
山査子[さんざし;サンザシ, sanzashi ; sanzashi] (n) (uk) hawthorn; Crataegus cuneata; Crataegus apiifolia; may; quickthorn; whitethorn [Add to Longdo]
散々(P);散散[さんざん, sanzan] (adj-na,adv) (1) severely; harshly; utterly; terrible; (2) scattered; disconnected; (P) [Add to Longdo]
散剤[さんざい, sanzai] (n) powdered medicine [Add to Longdo]
散在[さんざい, sanzai] (vs) to be scattered; to straggle; to be found here and there [Add to Longdo]
散在神経系[さんざいしんけいけい, sanzaishinkeikei] (n) (See 集中神経系) diffuse nervous system [Add to Longdo]
散財[さんざい, sanzai] (n,vs) expense; waste of money; extravagance [Add to Longdo]
蚕座[さんざ, sanza] (n) silkworm basket [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
That naughty child needs a good beating.あのいたずらっ子はさんざんたたいてやる必要がある。
I give a good scolding.さんざん小言をいってやる。
He never says thanks in spite of all that I've done for him.さんざん世話をしたのに何のあいさつもない。
We've been horsing around too much; it's high time we got down to brass tacks.わたしたちは、さんざんふざけていたから、そろそろ仕事にとりかかる時だ。
The rain spoiled our picnic.雨でピクニックはさんざんだった。
He knocked his brother about.彼は弟をさんざんいじめた。
She caught it for coming late.彼女は、遅刻してさんざん油を絞られた。
She called me all the bad names.彼女はさんざん私の事をののしった。
What with the wind and the rain, the game was spoiled.風やら雨やらで、その試合はさんざんだった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Rough night? - Ah.[JA] さんざんな夜かい? Crimson Casanova (2009)
What son of a king would accept a man's hospitality eat his food, drink his wine, then steal his wife in the middle of the night?[JA] 手厚く持てなされ さんざん飲み食いしたあげく 夜中に妻まで盗む そんな王子がどこに居る? Troy (2004)
I have been told many things about my behavior... but not so![JA] 悪口はさんざん聞いたが "不適切" とは最悪だ Due Date (2010)
Not the dimmest clue. He was dithering.[JA] 間抜けなヤツだ さんざん迷って Limitless (2011)
You got a lot of carbon scoring.[JA] ここがかなり焦げてるな さんざんな目に 遭ってきましたので Star Wars: A New Hope (1977)
Sure, the stocks rose, but who wants to do all that work for a shitty little uptake?[JA] 株は上がっても さんざん苦労して クソみたいな小銭だけ Limitless (2011)
According to the defendant, he was violent towards her.[JA] 被告の証言を信じれば 彼女はさんざん夫に暴力をふるわれ The Gentle Twelve (1991)
It burns me up. After all I tried to do for him.[JA] 頭にくる さんざん苦労させて Pinocchio (1940)
All these years, Crowley has been riding me about obeying the rules and she's the one breaking protocol.[JA] さんざん 私に規則を 押し付けてきたのに 自分が破ってた Deadly Departed (2007)
Hey, Metro, how's your day goin' over there?[JA] 管制さんよ、 今日は、さんざんだっただろ? Live Free or Die Hard (2007)
I guess she came through some hard times.[JA] さんざん つらい思いも してきたんじゃないの? The Magic Hour (2008)
Haven't I suffered enough on account of you?[JA] あんたのお蔭で私は さんざん苦しんできたんだ Tikhiy Don (1957)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top