ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

さぱи稱礜┰难

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -さぱи稱礜┰难-, *さぱи稱礜┰难*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Today I feel like eating the instant noodles you made for me[CN] さぱи稱礜┰难 Lover's Concerto (2002)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

и  ┰

 


  

 
 • () (conj,int) come; come now; (P) [EDICT]
 • () (n) blowfly maggots used as fishing bait [EDICT]
 • () (v5s,vt) (1) (See 為せる・1) to make (someone) do; (2) (See 為せる・2) to allow (someone) to; (aux-v,v5s) (3) auxiliary verb indicating the causative; (4) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (5) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (6) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions; (n) (7) (arch) swidden [EDICT]
 • () (suf) (1) Mr, Mrs, Miss or Ms; (2) honorific used with occupational titles; (P) [EDICT]
 • () (n) (1) hook (high point of a song); (2) (さび only) (abbr) (See 山葵) (at a sushi shop) wasabi [EDICT]
 • (左) (n,adj-no) left (esp. in vertical Japanese writing); the following [EDICT]
 • (差) (n,n-suf) difference; variation; (P) [EDICT]
 • (然) (adv) (arch) so; like that; in that way [EDICT]
 • (chèn, ㄔㄣˋ) balanced; to fit; well-off; suitable [CE-DICT-Traditional]
 • (chēng, ㄔㄥ) to call; to praise; to weigh; to estimate; to consider; to address; to name; to say; commend [CE-DICT-Traditional]
 • (chèng, ㄔㄥˋ) steelyard; variant form of 秤 [CE-DICT-Traditional]
 • (yù, ㄩˋ) arsenic [CE-DICT-Simplified]
 • (yù, ㄩˋ) arsenic [CE-DICT-Traditional]
 • (nán, ㄋㄢˊ) difficult (to...); problem; difficulty; difficult; not good [CE-DICT-Simplified]
 • (nàn, ㄋㄢˋ) disaster; distress; to scold [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top