ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

さては

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -さては-, *さては*
Japanese-English: EDICT Dictionary
さては[, sateha] (conj) (1) and then; besides; on top of that; (2) in that case; that being the case; if so [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
So you are back again.さてはまた帰ってきたね。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're having girl problems.[JA] さては The Evil Twin (2015)
So, you were passing around here, and you saw the body down there or maybe... you are on duty?[JA] さては ここCこー 死体を見Cニ来てる となると まさカ' と は,思丶うヵ〝' イ士事カ'ね ? Violent Shit: The Movie (2015)
are you?[JA] さては魔性のたぐいか! Princess Mononoke (1997)
Did you rip that off?[JA] さては... Back to the Future (1985)
Methinks some girl has put a spell on you.[JA] さては... オンナに魔法をかけられたな When in Rome (2010)
'Cause it's true love?[JA] さては本物の恋愛か? Beyond the Reach (2014)
Oh, dear. I think this pack's getting ready to eat one of its own.[JA] さてはみんなして 僕を攻撃する気だな The Way (2010)
Don't let him scare you with that little death penalty stunt of his.[JA] 彼は死刑の演技で あなたを脅えさてはいけないわ Broken Dolls (2013)
Aren't you all in the booze biz now?[JA] さてはアルコール事業の 一環ってやつか? Le Grand Guignol (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top