ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

こっちの

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -こっちの-, *こっちの*
Japanese-English: EDICT Dictionary
こっちの[こっちのはなし, kocchinohanashi] (exp) (col) (See こちらの話) talking to oneself [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Put yourself in my position.こっちの身にもなってよ。
The locals around here really live at a relaxed pace.こっちの人はのんびりしてるね。
Will you please hold this edge?こっちの端を持っていてくれますか。
I think this one is inferior to that in quality.ぼくはこっちの方がそっちより品質が劣っていると思う。 [M]
I think this one is inferior to that in quality.僕はそっちよりこっちの方がおとっていると思う。 [M]
That's what I want to say!それはこっちのセリフですよ。
I tilt my head and consider. If I move not the pawn but this knight ...僕は首をひねる。このポーンではなくて、こっちのナイトを・・・。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your men are your worry, Sergeant![JA] こっちの知ったことじゃない! The Crazies (1973)
I finished my circle. I don't pick up any life readings.[JA] こっちの受け持ちは終わったよ 生命体の痕跡はまったくない Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
I'm richer and taller.[JA] 年収だってこっちの方がいいし 背だって高い The Gentle Twelve (1991)
Buy you a drink instead.[JA] あハァ おれの店だ こっちの おごりだ Rough Night in Jericho (1967)
I'm doomed.[JA] こっちの話なんて 聞いてないんだから A Charlie Brown Thanksgiving (1973)
It sure is leaving in a big hurry.[JA] 早く逃げたほうがいい こっちの正体がばれたら厄介だ Star Wars: A New Hope (1977)
Find we got the answers before you even raise the questions.[JA] こっちの 答えは決まってる 君が尋ねるまでもない Hollow Triumph (1948)
This is much better. Fresh air. I've the streets all to myself.[JA] こっちの方がずっといい、新鮮な空気、 通りは俺だけのものだ。 When Harry Met Sally... (1989)
You know, their whole line is just... just comin' apart.[JA] こっちの攻撃は好調で 敵の布陣はバラバラだ 12 Angry Men (1957)
Keep on that one. I'll take these two.[JA] このまま追ってくれ 僕はこっちの2人をやる Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)
Why don't you tell me?[JA] それは こっちのセリフだ Mannequin (1987)
This way is much easier.[JA] こっちのほうが楽だよ Star Wars: A New Hope (1977)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top