ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ぐるり

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ぐるり-, *ぐるり*
Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐるり[, gururi] (n) (also written 周) surroundings; circumference; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
We Have walked all around the lake.私たちは湖をぐるりと回ってきた。
We have walked all around the lake.私たちは歩いて湖をぐるりと回って来た。
A high wall stands all about the garden.庭園の周りに、ぐるりと高いへいが立っている。
He turned around.彼はぐるりとふりかえった。
She looked about in her room.彼女は自分の部屋の中をぐるりと見回した。
She looked all around.彼女は辺りをぐるりと見回した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"'Like someone in there's blowing on my fingers.'[JA] 「クリスティは目をぐるりと回して 溜め息をつく」 Moonrise Kingdom (2012)
Encircle the town, in other words.[JA] つまり、ぐるりと丸く 街を取り囲むのです。 Morton's Fork (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top