ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

がた落ち

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -がた落ち-, *がた落ち*
Japanese-English: EDICT Dictionary
がた落ち[がたおち, gataochi] (n,vs) (value or amount) plummeting [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
That scandal cost him his reputation.そのスキャンダルで彼の評判ががた落ちだ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because that's what sent the mining company's stock plummeting, which sent your secret $800 million investment right into the toilet.[JA] これが鉱山会社の株価を がた落ちさせたんだ そしてお前の秘密の800万ドルの投資を トイレに流したんだ Money Monster (2016)
You may like it, but once the Cools see that car... - they're gonna remember who he is.[JA] あれでロニーの人気も がた落ち Can't Buy Me Love (1987)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

がた落ち

 


  

 
がた落ち
  • (がたおち) (n,vs) (value or amount) plummeting [EDICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top