ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

お番菜*御番菜*お晩菜*御晩菜*お晩彩(ik)

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -お番菜*御番菜*お晩菜*御晩菜*お晩彩(ik)-, *お番菜*御番菜*お晩菜*御晩菜*お晩彩(ik)*
Japanese-English: EDICT Dictionary
お番菜;御番菜;お晩菜;御晩菜;お晩彩(iK)[おばんさい;おばんざい, obansai ; obanzai] (n) (uk) (See 惣菜・そうざい) light Kyoto-style home cooking with boiled vegetables and marinated food, also now served in restaurants [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

* 番菜 ** *(ik )

 


  

 
 • (ばん) (n) (1) number (in a series); (2) (one's) turn; (3) watch; guard; lookout; (4) bout, match (sumo) [EDICT]
 • (つがい) (n) (1) (uk) (one) pair (e.g. of birds); brace; couple; (2) joint; hinge [EDICT]
 • (fān, ㄈㄢ) deeds; foreign; classifier for repeated actions: time [CE-DICT-Simplified]
 • (Pān, ㄆㄢ) surname Pan; place name [CE-DICT-Simplified]
 • (fān, ㄈㄢ) deeds; foreign; classifier for repeated actions: time [CE-DICT-Traditional]
 • (Pān, ㄆㄢ) surname Pan; place name [CE-DICT-Traditional]
 • (さい) (n) side dish [EDICT]
 • (な) (n) (1) greens; vegetables; (2) rape (Brassica napus); rapeseed; (P) [EDICT]
 • (cài, ㄘㄞˋ) dish (type of food); vegetables; vegetable [CE-DICT-Simplified]
 • (cài, ㄘㄞˋ) dish (type of food); vegetables; vegetable [CE-DICT-Traditional]
 • (おん;ぎょ) (pref) (1) honorific prefix; (pref,suf) (2) (ぎょ only) (hon) imperial; emperor [EDICT]
 • (ご(P);お(P)) (pref) (uk) honourable; honorable; (P) [EDICT]
 • (み) (pref) (1) (hon) august; (2) beautiful [EDICT]
 • (おおみ(大御);おおん;おおむ) (pref) (hon) august (in ref. to the emperor or the gods); imperial; divine [EDICT]
 • (yù, ㄩˋ) defend; imperial; to drive [CE-DICT-Simplified]
 • (yù, ㄩˋ) defend; resist [CE-DICT-Simplified]
 • (yù, ㄩˋ) defend; imperial; to drive [CE-DICT-Traditional]
番菜
 • (fān cài, ㄈㄢ ㄘㄞˋ) foreign food; western food [CE-DICT-Simplified]
 • (fān cài, ㄈㄢ ㄘㄞˋ) foreign food; western food [CE-DICT-Traditional]
 • (ばん) (n-adv,n-t) (1) evening; (ctr) (2) counter for nights; (P) [EDICT]
 • (wǎn, ㄨㄢˇ) variant of 晚, evening; late [CE-DICT-Simplified]
 • (wǎn, ㄨㄢˇ) variant of 晚, evening; late [CE-DICT-Traditional]
 • (cǎi, ㄘㄞˇ) (bright) color; variety; applause; applaud; (lottery) prize [CE-DICT-Simplified]
 • (cǎi, ㄘㄞˇ) (bright) color; variety; applause; applaud; (lottery) prize [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top