ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

おや

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -おや-, *おや*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[おや, oya] (n) พ่อแม่
親分[おやぶん, oyabun] (n) หัวหน้าแก๊ง(ยากูซ่า) หัวหน้ากลุ่ม
親分株[おやぶんかぶ, oyabunkabu] (n) ตำแหน่งหัวหน้า
親指[おやゆび, oyayubi] (n) นิ้วหัวแม่มือ, นิ้วโป้ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
お休み[おやすみ, oyasumi] ฝันดี , ราตรีสวัสดิ์

Japanese-English: EDICT Dictionary
おや[, oya] (conj,int,n) oh!; oh?; my!; (P) [Add to Longdo]
おやおや[, oyaoya] (int) my goodness!; oh my!; oh dear! [Add to Longdo]
おやしお型潜水艦[おやしおがたせんすいかん, oyashiogatasensuikan] (n) Oyashio class submarine [Add to Longdo]
おやじ狩り[おやじがり, oyajigari] (n) street violence against middle-aged men [Add to Longdo]
おやまあ;あれまあ[, oyamaa ; aremaa] (exp) Good heavens!; Oh my god!; gee whiz [Add to Longdo]
お安い;御安い[おやすい, oyasui] (adj-i) easy; simple [Add to Longdo]
お安いご用;お安い御用[おやすいごよう, oyasuigoyou] (n) easy task; no problem [Add to Longdo]
お安くない[おやすくない, oyasukunai] (exp) on very good terms with each other; romantically attached [Add to Longdo]
お休み(P);御休み[おやすみ, oyasumi] (n) (1) (pol) holiday; day off; absence; (2) (hon) sleep; rest; (exp) (3) (abbr) (See お休みなさい) Good night; (P) [Add to Longdo]
お休みなさい(P);御休みなさい[おやすみなさい, oyasuminasai] (exp) good night; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
We call our father Oyajisan.うちでは父のことを「おやじさん」と言います。
Well, I declare!おや、これは驚いた。
Oh, you are early this morning.おや、今朝は早いですね。
Oh, you've been to the barbershop.おや、床屋へ行ってきたのだね。
Why, is she weeping for joy?おや、彼女はうれしくて泣いているの。
Well really, you are always repeating the same mistake.おやおや困ったものだ、いつも同じ間違いばかりして。
Father does gardening whenever he gets a chance.おやじは合間合間に庭いじりをする。
Good night sleep tight.おやすみ、よく眠れ。
Good night, mom.おやすみなさい、ママ。
I had some custard pudding for an afternoon snack.おやつにプリンを食べた。
My heavens, what an enormous box!おやまあ、なんて大きな箱なの。 [F]
Have you finished it already.おやもう済んだの。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll negotiate with the owner.[JA] (ひとみ)大家(おおや)さんに交渉します Emotions (2017)
Good night, air.[JA] おやすみ 空気 Life (2017)
Good night, moon.[JA] おやすみ 月 Life (2017)
Good night.[JA] (慎)おやすみ The Mysterious Million Yen Women (2017)
Good night.[JA] おやすみ Ready (2017)
Good night mate, ah...[JA] じゃあ おやすみ... Smell the Weakness (2017)
That's trouble![JA] おやまあ 大変 Barbecue (2017)
Good night, stars.[JA] おやすみ 星 Life (2017)
Good night.[JA] おやすみ The Mysterious Million Yen Women (2017)
Good night.[JA] おやすみ Values (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[おや, oya] parent [Add to Longdo]
親のないプロセスグループ[おやのないプロセスグループ, oyanonai purosesuguru-pu] orphaned process group [Add to Longdo]
親エントリ[おやエントリ, oya entori] parent-entry [Add to Longdo]
親ディレクトリ[おやディレクトリ, oya deirekutori] parent directory [Add to Longdo]
親プログラム[おやプログラム, oya puroguramu] host [Add to Longdo]
親プロセス[おやプロセス, oya purosesu] parent process [Add to Longdo]
親プロセスID[おやプロセスID, oya purosesu ID] parent process ID [Add to Longdo]
親局[おやきょく, oyakyoku] master station [Add to Longdo]
親構造体[おやこうぞうたい, oyakouzoutai] parent structure [Add to Longdo]
親子関係[おやこかんけい, oyakokankei] parent-child relationship [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
お八つ[おやつ, oyatsu] Zwischenmahlzeit_am_Nachmittag [Add to Longdo]
親不孝[おやふこう, oyafukou] Ungehorsam_gegenueber_den_Eltern, Nichterfuellung_der_Pflichten, gegenueber_den_Eltern [Add to Longdo]
親子[おやこ, oyako] Eltern_und_Kinder [Add to Longdo]
親孝行[おやこうこう, oyakoukou] Liebe_zu_den_Eltern, Pflicht_gegenueber_den_Eltern [Add to Longdo]
親譲り[おやゆずり, oyayuzuri] von_den_Eltern_ererbt;geerbt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top