ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

うん

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -うん-, *うん*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
運動[うんどう, undou] (n, vt) การเคลื่อนไหว, ออกกำลังกาย
運転手[うんてんしゅ, untenshu] (n) คนขับรถ
運転者[うんてんしゃ, untensha] (n) คนที่กำลังขับรถ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
運賃[うんちん, unchin] 1.ค่าโดยสาร 2.ค่าขนส่ง
運命[うんめい, unmei] (n) โชคชะตา
運河[うんか, unka] (n) ลำคลอง
運動靴[うんどうぐつ, undougutsu] (n) รองเท้าผ้าใบ
雲海[うんかい, unkai] (n) ทะเลหมอก
雲海[うんかい, unkai] (n) ทะเลหมอก
うん[うんこ, unko] (n) ขี้
運輸大臣[うんゆだいじん, unyudaijin] รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
運河[うんが, unga] TH: ทางน้ำ  EN: waterway
運営[うんえい, un'ei] TH: การจัดการ  EN: management
運営[うんえい, un'ei] TH: การบริหาร  EN: administration

Japanese-English: EDICT Dictionary
蕓薹;うん[うんだい;うんたい;ウンダイ;ウンタイ, undai ; untai ; undai ; untai] (n) (See 油菜) rape (seed oil plant, Brassica campestris); Chinese colza; yuntai [Add to Longdo]
うん[un] (int) (1) yeah; uh huh; (n-pref) (2) (also ん) some (at the start of a number in place of a digit); (P) [Add to Longdo]
うん[unko] (n, vs) (col) shit; faeces; feces; (P) [Add to Longdo]
うんざり[unzari] (adv, n, vs) tedious; boring; being fed up with; (P) [Add to Longdo]
うんしょっと[unshotto] (int) omigosh; crikey [Add to Longdo]
うんたら[untara] (n) (See うんたらかんたら) mumble (used in place of meaningful words in a sentence) [Add to Longdo]
うんたらかんたら[untarakantara] (n) (See うんたら) something-something (phrase used in place of meaningful words in a sentence) [Add to Longdo]
うん[unchi] (n, vs) (col) shit; faeces; feces; (P) [Add to Longdo]
うんちゃらかんちゃら[uncharakanchara] (exp) something-something ('fill in the blank' type phrase) [Add to Longdo]
うん[unto] (adv) (1) (on-mim) a great deal; very much; a lot; (2) with a great amount of effort [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Oh, yes," he answered.うんうん」彼は言った。
"Do you want another cup of coffee?" "Sure, make mine on the small side but be generous with my brother's."「コーヒーのお替わりいる?」「うん、ぼくのは少なめ、弟のには多めについでね」 [ M ]
"Let's have a drink, shall we?" "Yes, let's."「一杯飲もうよ、ね」「うん、そうしよう」
"Give me something to write with." "Will this do?" "Yes, it will do."「何か書くものをくれ」「これでいいですか」「うん、それでいい」
"Did they get the law passed?" "Yes, they finally put it through."「彼らはその法案を可決したの」「うん、とうとう通過させたんだ」
I got tired of lying in bed all day.1日中、ベッドに横たわっていたら、うんざりした。
The long rain makes me sick.あーあ、この長雨にはもう、うんざり。
His talk bores me to death.あいつの話を聞くと全くうんざりする。
The boy is a pain in the neck.あの子にはうんざりする。
That Prof.'s talk is driving me up the wall.あの先生の話にはうんざりするよ。
People who talk about themselves all the time bore me.いつも自分の事しか話さない人々には私はうんざりしている。
No, thank you. I'm full.うん、もういいよ。お腹いっぱい。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
OK.[JP] うん Be with You (2004)
Okay.[JP] うん Heavenly Forest (2006)
- No.[JP] - うん Scarlet Street (1945)
Yeah...[JP] うん Kowareta kizuna (2003)
Yeah.[JP] うん Before the Devil Knows You're Dead (2007)
Yeah.[JP] うん The Hangover (2009)
- OK.[JP] - うん Finding Nemo (2003)
... andwecanlaugh 'cause we're alive![CN] 生きているから わらうんだ (因为活着才会欢笑) Ghost in the Shell: S.A.C. 2nd GIG - Individual Eleven (2006)
What the?[JP] うん Negotiator: Mashita Masayoshi (2005)
Yeah.[JP] うん Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Yes.[JP] うん The Man from Earth (2007)
Right?[JP] - うん Heat (1995)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
運営者[うんえいしゃ, un'eisha] provider, manager [Add to Longdo]
運転時間[うんてんじかん, untenjikan] attended time [Add to Longdo]
運搬クラス[うんぱんクラス, unpan kurasu] bearer class [Add to Longdo]
運用管理[うんようかんり, unyoukanri] application management [Add to Longdo]
運用規則に基づく安全保護方針[うんようきそくにもとづくあんぜんほごほうしん, unyoukisokunimotodukuanzenhogohoushin] rule-based security policy [Add to Longdo]
運用形態[うんようけいたい, unyoukeitai] practical configuration, practical form [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[うん, un] Schicksal, Glueck, Transport [Add to Longdo]
運動[うんどう, undou] Bewegung [Add to Longdo]
運動不足[うんどうぶそく, undoubusoku] Mangel_an_Bewegung [Add to Longdo]
運命[うんめい, unmei] Schicksal [Add to Longdo]
運搬[うんぱん, unpan] Transport, Befoerderung [Add to Longdo]
運河[うんが, unga] Kanal [Add to Longdo]
運賃[うんちん, unchin] Transportkosten, Versandkosten [Add to Longdo]
運転手[うんてんしゅ, untenshu] Fahrer [Add to Longdo]
運輸[うんゆ, unyu] Transport, Befoerderung, Verkehr [Add to Longdo]
運送[うんそう, unsou] Transport, Befoerderung, Spedition [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top