ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

いっそ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -いっそ-, *いっそ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
一層[いっそう, issou] (adv) ยิ่งขึ้นไปอีก

Japanese-English: EDICT Dictionary
いっそ[isso] (adv) (formerly written as 一層) rather; sooner; preferably; (P) [Add to Longdo]
いっその事[いっそのこと, issonokoto] (adv) (See いっそ) rather; sooner; preferably; (P) [Add to Longdo]
一双[いっそう, issou] (n) (See 一対) pair (esp. of folding screens) [Add to Longdo]
一層[いっそう, issou] (adv,adj-no) (1) (uk) much more; still more; all the more; more than ever; (n,adj-no) (2) single layer (or storey, etc.); (adv) (3) (arch) (See いっそ) rather; sooner; preferably; (P) [Add to Longdo]
一層目[いっそうめ, issoume] (n) first layer [Add to Longdo]
一掃[いっそう, issou] (n,vs) clean sweep; purging; doing away with; eradication; (P) [Add to Longdo]
一曹[いっそう, issou] (n) master sergeant (JSDF) [Add to Longdo]
一槽式[いっそうしき, issoushiki] (n) one-part washing machine [Add to Longdo]
一束[いっそく;ひとたば, issoku ; hitotaba] (n,adj-no) a bundle; a hundred [Add to Longdo]
一足飛び[いっそくとび, issokutobi] (n) (at) one bound [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The seals surface more frequently then, so a bear's chance of catching one at a breathing hole is greater after nightfall.アザラシは夜にいっそう頻繁に浮上してくるのだから、熊がアザラシを呼吸孔のところで捕まえる可能性は夕暮れ以降により高くなるのである。
I like that man all the better for his faults.あの男には欠点があるので、私はいっそう彼が好きだ。
I like the child all the better for his mischief.いたずらをするからいっそうその子が好きだ。
Painted white, this house looks bigger.この家はペンキで白く塗られているので、いっそう大きく見える。
The experiment confirmed his theory.この実験で彼の学説はいっそう強固なものになった。
What is still better is that the house has a beautiful garden.さらにいっそうよいことは、その家には美しい庭があることだ。
If the work is to be completed before June, more people will have to make more effort.その仕事を6ヶ月前に完成しなければならないならば、もっと大勢の人がいっそう努力をしなければならないだろう。
The news confirmed my suspicions.その知らせで私の疑いはいっそう強くなった。
The city revived with greater vigor.その都市はいっそうの活気を持って生き返った。
Then he began working at Cambridge and developing many more ideas about the nature of the universe.それから、彼は、ケンブリッジで研究を始め、宇宙の本質について前よりいっそう多くの考えを発展させ始めた。
I like her all the better for that.それだからいっそう私は彼女のことが好きだ。
I like him all the better for it.それだからいっそう彼が好きだ。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Isn't it better to hang yourself in that room?[JP] ここに立つと いつも思う いっそう首を吊ったらって Raise the Red Lantern (1991)
Wouldn't you rather rest?[JP] いっそ休んだ方が 良いんじゃない? Grand Prix (1966)
The wolf-god should've eaten you![JP] いっそ山犬にくわれちばよかったんだ. Princess Mononoke (1997)
Couldn't be more proud of you.[JP] いっそう誇りに思う Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003)
Better still, you could cross-breed them with dolphins and have leaping mutton![JP] いっそイルカと 掛け合わせろ The End (1988)
If I could tear your clothes off and make violent love to you right here and now...[JP] いっその事、今ここであなたの服を破いて 無理やり愛し合えれば... What's Up, Tiger Lily? (1966)
Maybe you ought to take civil service.[JP] いっそ公務員になれよ Hollow Triumph (1948)
I wish I had![JP] いっその事ね! Halloween II (1981)
I wish I'd never met you, boy[JP] I wish I'd never met you, boy いっそ あなたに 出会わなければ... The Fabulous Baker Boys (1989)
- Let's toss for her.[JP] -いっそコイントスで決めるか The Quiet American (2002)
You are uniformly charming![JP] いっそう魅力的です Episode #1.2 (1995)
- Why don't we have him on trial again?[JP] いっそ裁判をやり直したら? 12 Angry Men (1957)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一掃[いっそう, issou] wegfegen, beseitigen, ausrotten [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top