ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

いざなみ景気*伊弉冉景気

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -いざなみ景気*伊弉冉景気-, *いざなみ景気*伊弉冉景気*
Japanese-English: EDICT Dictionary
いざなみ景気;伊弉冉景気[いざなみけいき, izanamikeiki] (n) (See だらだらかげろう景気) period of Japanese economic expansion from February 2002 to October 2007 [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

いざなみ景気*

 


  

 
なみ
 • (波) (n) wave; (P) [EDICT]
 • (浪) (n) wave; (P) [EDICT]
 • (濤) (n) wave; (P) [EDICT]
 • (並) (n,n-suf) (1) (See 中・ちゅう・1,普通・1) average; medium; common; ordinary; (2) line; row of (e.g. houses); (3) mid-grade; (4) same level; equal; each (e.g. month); set of (e.g. teeth); (P) [EDICT]
景気
 • (けいき) (n) condition; state; business (condition); (P) [EDICT]
 • (い) (n) (abbr) (See 伊太利) Italy [EDICT]
 • (yī, ) he; she; surname Yi; abbr. for Iraq or Iran [CE-DICT-Simplified]
 • (yī, ) he; she; surname Yi; abbr. for Iraq or Iran [CE-DICT-Traditional]
 • (Rǎn, ㄖㄢˇ) surname Ran; passing (of time) [CE-DICT-Simplified]
 • (Rǎn, ㄖㄢˇ) surname Ran; passing (of time) [CE-DICT-Traditional]
 • (けい) (n) (1) vista; view; scene; scenic view; (suf,ctr) (2) counter for scenes (in a play) [EDICT]
 • (jǐng, ㄐㄧㄥˇ) bright; circumstance; scenery; surname Jing [CE-DICT-Simplified]
 • (jǐng, ㄐㄧㄥˇ) bright; circumstance; scenery; surname Jing [CE-DICT-Traditional]
 • (き) (n) (1) (See 気を逸らす) spirit; mind; heart; (2) (See 気が小さい) nature; disposition; (3) (See 気がない) motivation; intention; (4) (See 気が重い) mood; feelings; (5) atmosphere; essence; (P) [EDICT]
 • (ぎ) (suf) -like nature; -like disposition; -ish temperament [EDICT]
 • (け) (n,n-suf) (1) sign; indication; trace; touch; feeling; (n-pref) (2) somehow; for some reason; seeming to be [EDICT]
 • (げ) (suf) (uk) seeming; giving the appearance of; giving one the feeling of [EDICT]
 • (qì, ㄑㄧˋ) Japanese variant of 氣|气 [CE-DICT-Simplified]
 • (qì, ㄑㄧˋ) Japanese variant of 氣|气 [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top