ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

いいぞ

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -いいぞ-, *いいぞ*
Japanese-English: EDICT Dictionary
いいぞ[, iizo] (int) way to go!; attaboy!; hear, hear! [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Sure. Good luck!いいぞ。頑張れよ。 [M]
You had better go to the infirmary.君は保健室に行った方がいいぞ。 [M]
You should play along with him for the time being.当面は彼に調子を合わせておいたほうがいいぞ。 [M]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Very good.[JA] いいぞ Pinocchio (1940)
Well that's a habit you can start breaking.[JA] 慣れなくていいぞ Detour (1945)
That's it! Come on, now. Let's sing it![JA] いいぞ では一緒に歌だ Pinocchio (1940)
Very good.[JA] いいぞ The No-Brainer (2009)
Now you're talkin'![JA] いいぞ Pinocchio (1940)
Yes.[JA] いいぞ、この実は。 The Secret of Kells (2009)
Go.[JA] いいぞ Mission: Impossible - Rogue Nation (2015)
Got it.[JA] いいぞ Space Cowboys (2000)
You can search me if you think I'm holding out on you.[JA] 隠したりしない 探してもいいぞ Detour (1945)
Yep.[JA] いいぞ Chappie (2015)
Oh, yeah![JA] いいぞ The Widow Maker (2017)
Yes.[JA] - いいぞ Big Ass Spider! (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top