ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

あんな風に

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -あんな風に-, *あんな風に*
Japanese-English: EDICT Dictionary
あんな風に[あんなふうに, annafuuni] (exp) (uk) in that way; like that; that way [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He must be crazy to behave like that.あんな風に振る舞うなんて彼は気が狂ってるに違いない。
You shouldn't have flown out like that.あんな風に怒らなくてもよかったのに。
What am I supposed to say when he puts it so logically?あんな風に理路整然と話されちゃうと、こっちは何も言えないよな。
I can't bear to see him cry like that.彼があんな風に泣くのを見るのは堪えられない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And no good ever comes from spoiling a child like that.[JA] 「あんな風に子供を甘やかしたら、 将来ろくな大人にならんのにの」 Charlie and the Chocolate Factory (2005)
To leave somebody, anybody, vulnerable, alone like that, it's just evil.[JA] 誰も無防備であんな風に 一人で残すなんて それは悪だ Heart of Fire (2007)
I'm not gonna end up like those others.[JA] あんな風になりたくないの Aliens (1986)
I mean, after what he'd done to that poor girl?[JA] あの子をあんな風にしておいて? Jughead (2009)
I really didn't mean for him to find out that way.[JA] あんな風に 知らせるつもりはなかった Cancer Man (2008)
You... you think that you can buy me and I'm just going to go away, just like that?[JA] 私をお金で 買えると思ってるの? あんな風に出て行くと? Chloe (2009)
- What's the baby gonna look like?[JA] -私の赤ちゃんも あんな風に? Heretic's Fork (2010)
My face won't last, and I don't want to end up like...[JA] 私はいつまでも若くはないし あんな風にはなりたくない... Alice in Wonderland (2010)
Who would get to die that way?[JA] あんな風に死んでしまうなんて あんまりだわ Kick-Ass (2010)
I know you're scared and you're angry and frustrated.[JA] 怖いのは よく分かる 怒りや不満も分かる 不公平よね でも あんな風に 私を扱うなんて Seven Thirty-Seven (2009)
It was an incredibly brave thing you did, coming forward like that, taking responsibility.[JA] あれはびっくりするほど勇敢でした あんな風に進み出て責任を取るのは A561984 (2009)
Mr. Reyes, why'd you run like that?[JA] レイエスさん、どうしてあんな風に逃げたんですか? The Beginning of the End (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top