ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

あわてん坊*慌てん坊*慌てんぼう

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -あわてん坊*慌てん坊*慌てんぼう-, *あわてん坊*慌てん坊*慌てんぼう*
Japanese-English: EDICT Dictionary
あわてん坊;慌てん坊;慌てんぼう[あわてんぼう, awatenbou] (n) flustered person; hasty person [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

あわて*慌て*慌てぼう

 


  

 
あわてる
 • (慌てる) (v1,vi) (1) to become confused (disconcerted, disorganized, disorganised); to be flustered; to panic; (2) (usu. 慌てて) to be in a hurry; to rush; (P) [EDICT]
 • (周章てる) (v1,vi) (1) to become confused (disconcerted, disorganized, disorganised); to be flustered; to panic; (2) (usu. 慌てて) to be in a hurry; to rush; (P) [EDICT]
 • () (prt) that being the case; because of ...; the reason is ....; given that...; (P) [EDICT]
 • () (exp) the expectation is that ...; the reason is that ...; the fact is that ...; it is that ...; (P) [EDICT]
 • (ぼう) (n) (1) bonze; monk; (2) monk's dwelling; (3) (vocative) boy; sonny; (4) I (used by male children); me; (suf) (5) (after name) familiar form of address; (6) (often preceded by ん) person who is .. [EDICT]
 • (fāng, ㄈㄤ) subdivision of a city [CE-DICT-Simplified]
 • (fāng, ㄈㄤ) subdivision of a city [CE-DICT-Traditional]
慌てる
 • (あわてる) (v1,vi) (1) to become confused (disconcerted, disorganized, disorganised); to be flustered; to panic; (2) (usu. 慌てて) to be in a hurry; to rush; (P) [EDICT]
ぼう
 • (坊) (n) (1) bonze; monk; (2) monk's dwelling; (3) (vocative) boy; sonny; (4) I (used by male children); me; (suf) (5) (after name) familiar form of address; (6) (often preceded by ん) person who is .. [EDICT]
 • (帽) (n-suf,n) (See 帽子) hat; cap [EDICT]
 • (房) (n) (1) chamber; room; (2) (See 坊) home of a monk; monk; (3) (See 二十八宿) Chinese "room" constellation (one of the 28 mansions) [EDICT]
 • (某) (n,pref) certain; one [EDICT]
 • (棒) (n) pole; rod; stick; (P) [EDICT]
 • (茫) (adv-to,adj-t) (1) (arch) extensive; spacious; (n) (2) (arch) vague; hazy [EDICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top