ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

あや

   
63 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -あや-, *あや*
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
肖る[あやかる] (vi ) พลอยได้รับโชคไปด้วย

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
肖る(oK)[あやかる] (vi ) พลอยได้รับโชคไปด้วย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
あやふや[あやふや, ayafuya] (adj adv) ไม่ชัดเจน, คลุมเครือ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
肖る(oK)[あやかる, ayakaru] (vi ) พลอยได้รับโชคไปด้วย
肖る[あやかる, ayakaru] (vi ) พลอยได้รับโชคไปด้วย
肖る[あやかる, ayakaru] (vi ) พลอยได้รับโชคไปด้วย
肖る[あやかる, ayakaru] (vi ) อาศัยผลบุญ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
謝る[あやまる, ayamaru] Thai: กล่าวขอโทษ English: to apologize
誤る[あやまる, ayamaru] Thai: กระทำผิด English: to make a mistake
操る[あやつる, ayatsuru] Thai: เชิด English: to manipulate
操る[あやつる, ayatsuru] Thai: ชักใย

Japanese-English: EDICT Dictionary
あや[, aya] (int) (arch) wow; whoa [Add to Longdo]
あやかし[, ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters [Add to Longdo]
あや[, ayasu] (v5s,vt) to cuddle; to comfort; to rock; to soothe; to dandle [Add to Longdo]
あやふや[, ayafuya] (adj-na,n) (on-mim) uncertain; vague; ambiguous; (P) [Add to Longdo]
絢緞子[あやどんす, ayadonsu] (n) damask [Add to Longdo]
綾を成して[あやをなして, ayawonashite] (exp) in beautiful patterns [Add to Longdo]
綾錦[あやにしき, ayanishiki] (n) twill damask and brocade [Add to Longdo]
綾絹[あやぎぬ, ayaginu] (n) twilled silk fabric [Add to Longdo]
綾糸[あやいと, ayaito] (n) colored thread; coloured thread; thread of cat's cradle; heddle thread [Add to Longdo]
綾取り;あや取り;綾取(io)[あやとり, ayatori] (n) (uk) cat's cradle [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Well, here we are at last.あやっと着いた。
The child came near being drowned.あの子供はあやうく溺れるところだった。
I nearly made a mistake.あやうく間違いをするところだった。
Aya likes intense colors, such as hot pink, electric blue and deep purple.あやはホットピンクや電子ブルーや深紫といった激しい色が好きだ。
Aya tends to carry things to extremes.あやは物事を極端にまで押し進める傾向がある。
She fumbled with a piece of paper.あやふやな手つきで一枚の紙を動かした。
To err is human, to forgive divine.あやまちを犯すのは人の常、ゆるすのは神。
Since in this organization they're all chiefs and no Indians, it's a wonder any decisions get made.この組織は幹部ばかり名を連ねているのではたして決定を下せるのかあやしいものだ。
This book is full of figure of speech.この本は言葉のあやに富んだ本だ。
Word got around that Jeanette and Dave were having an affair.ジャネットとデイブがあやしいという噂が流れた。
The accident almost cost him his life.その事故で、あやうく彼は命を落とすところだった。
The boy all but fell into the river.その少年はあやうく川へ落ちるところだった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I wouldn't want anyone to say that about my relationship either.[JA] (トリンドル)確かに 自分と自分の彼のこと ああやって言われたら イヤだって思っちゃう Scissorhands (2016)
This honest exchange of feelings, you clearly see this is how people build relationships.[JA] (山里)本音 ぶつけ合って 本当に... 人が ああやって 仲悪くなるんだなってのが 露骨に分かって Case of the Meat (2016)
So that's how couples do it.[JA] (徳井)ここに こう つかまるみたいな (トリンドル)ああやるんですね カップルは Bye Bye Terrace House in the City (2016)
Yeah. Well, you're not doing it.[JA] そうか じゃあやってみてくれ Logan (2017)
The fact she stared at the stars in bed means she was thinking of him.[JA] (トリンドル)ああやって 寝る前に 眺める時点でね アーマンのこと ちょっと思ってません? Hamburg × Hamburg (2016)
That's why I did the things I did.[JA] 俺 ああやって言ったんだよね The Riko Special (2016)
Shall we do this?[JA] じゃあやるんだな? Power Rangers (2017)
Does that sound like a solid intelligence-gathering effort to you, or does that sound like a way to provoke a crisis with Iran we inherit on inauguration day?[JA] 君には都合のいい諜報活動とか イランに対して危険を引き起こす ようなこととか 就任式直前であやしくないか? The Man in the Basement (2017)
Saying you're sorry because a family member is a murderer... or feeling responsible for the death of someone you lived with... or doing things just because that's the way you do them... or making up reasons for things...[JA] 家族が人を殺(あや)めてしまって 申し訳ないとか 一緒に暮らしてた人たちが殺されて 責任を感じるとか 自分はそうだから こうだから... Emotions (2017)
Night.[JA] あやすみ The Original (2016)
Ayane, right.[JA] (美波)彩音(あやね)ちゃんですね The Mysterious Million Yen Women (2017)
She's Ayane Hirokawa.[JA] 広川彩音(ひろかわあやね) Values (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
誤り[あやまり, ayamari] bug, mistake, error, slip [Add to Longdo]
誤りバースト[あやまりバースト, ayamari ba-suto] error burst [Add to Longdo]
誤り回復[あやまりかいふく, ayamarikaifuku] error recovery [Add to Longdo]
誤り検出[あやまりけんしゅつ, ayamarikenshutsu] error detection [Add to Longdo]
誤り検出符号[あやまりけんしゅつふごう, ayamarikenshutsufugou] error-detecting code, self-checking code [Add to Longdo]
誤り状態[あやまりじょうたい, ayamarijoutai] error condition (in calculators) [Add to Longdo]
誤り制御[あやまりせいぎょ, ayamariseigyo] error control [Add to Longdo]
誤り制御ソフトウェア[あやまりせいぎょそふとうえあ, ayamariseigyosofutouea] error control software [Add to Longdo]
誤り通知[あやまりつうち, ayamaritsuuchi] error indication [Add to Longdo]
誤り訂正[あやまりていせい, ayamariteisei] error correction [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
危うい[あやうい, ayaui] gefaehrlich [Add to Longdo]
怪しい[あやしい, ayashii] zweifelhaft, fragwuerdig, bedenklich,, verdaechtig, unzuverlaessig, unsicher,, unglaubwuerdig, seltsam, sonderbar,, mysterioes, befremdlich, schlecht [Add to Longdo]
怪しむ[あやしむ, ayashimu] zweifeln, bezweifeln,, verdaechtigen, misstrauen, staunen, fuer_seltsam_halten [Add to Longdo]
操る[あやつる, ayatsuru] handhaben, -lenken, -fuehren [Add to Longdo]
誤る[あやまる, ayamaru] sich_irren, einen_Fehler_machen [Add to Longdo]
謝る[あやまる, ayamaru] sich_entschuldigen [Add to Longdo]
過ち[あやまち, ayamachi] Fehler [Add to Longdo]
過つ[あやまつ, ayamatsu] irren [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top