ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

あの方

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -あの方-, *あの方*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
あの方[あのかた, anokata] คนนั้น, เขา, เธอ, เป็นคำสุภาพของ あの人 , See also: S. あの人,
あの方[あのかた, anokata] (n ) คนนั้น, เขา, เธอ (あの方 เป็นคำสุภาพของ あの人) , See also: S. あの人,
あの方[あのかた, anokata, anokata , anokata] (n ) คนนั้น, เขา, เธอ (あの方 เป็นคำสุภาพของ あの人) , See also: S. あの人,

Japanese-English: EDICT Dictionary
あの方[あのかた, anokata] (pn,adj-no) that gentleman (lady); he; she; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
-the one you testified about-あなたが証言なさったあの方が、
It is to be regretted that she should have died so young.あの方があんなに若くして亡くなったことは悔やまれます。
Do whatever he tells you.あの方が言われる事を、何でもしてあげて下さい。
I am very pleased to meet them.あの方たちに大変うれしいです。
She's our teacher.あの方は私たちの先生です。
Well, he is baptizing, and everyone is going to him.バプテスマを授けておられます。みなあの方の方に行きます。
I am proud to call him my teacher.私はあの方を先生と呼ぶのを誇りに思います。
Since he could not work out the problem that way, he tried another way.彼はその問題をあの方法で解けなかったので別の方法を試みた。
"What is your relationship to him?" "I'm his father."あの方とあなたのご関係はどうなのですか」「私は彼の父です」
Give him my best regards.あの方にくれぐれもよろしく。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Wait, I... saw him.[JA] 確かにあの方 War and Peace, Part II: Natasha Rostova (1966)
But he would understand. Where is he now?[JA] 《違うあの方は そんな人じゃない》 War and Peace, Part II: Natasha Rostova (1966)
Because you don't go into a guy's office in a blackmail payoff, sweet.[JA] だから あの方法にした - 相手は誰よ? - 心配するな Too Late for Tears (1949)
Pyotr Kirillovich, Prince Bolkonsky is your friend.[JA] ピエールさん あの方とあなたは 親友ですわね War and Peace, Part II: Natasha Rostova (1966)
- That lady is getting impatient.[JA] あの方が待ちきれないと The 4th Man (1983)
Mama, Bolkonsky is here![JA] お母様あの方 War and Peace, Part II: Natasha Rostova (1966)
Could you tell him to... to please forgive me?[JA] あの方にお伝えください 私を許してと War and Peace, Part II: Natasha Rostova (1966)
What torments me is that I have hurt him so.[JA] ただあの方に お詫びをしたいのです War and Peace, Part II: Natasha Rostova (1966)
He acts as if he thought that my Bolkonsky wouldn't understand, wouldn't approve of this wonderful time we're having.[JA] 《あの方が私を 理解できないとでも? 》 《私のアンドレイが... War and Peace, Part II: Natasha Rostova (1966)
Did you see him?[JA] あの方が見えたの? War and Peace, Part II: Natasha Rostova (1966)
What's the matter with him?[JA] あの方に何か問題が? Forbidden Planet (1956)
Oh, if he'd only come back sooner. I'm afraid we'll never get married.[JA] 《あの方は いつお戻りになるの》 War and Peace, Part II: Natasha Rostova (1966)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top