ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

あの

   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -あの-, *あの*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
アノレクシア[あのれくしあ, anorekushia] (n ) ภาวะไร้ความอยากอาหารหรือไม่สามารถรับประทานอาหารได
あの[あのひと, anohito] (phrase ) (เขา,เธอ,หล่อน) คนนั้น , See also: A. (เขา,เธอ,หล่อน) คนนี้,
あの[あのひと, anohito] (pron. ) คนนั้น, เขา, เธอ
あの[あの, ano] (pron. ) คนนั้น, เขา, เธอ , See also: S. あの方,
あの[あのかた, anokata] คนนั้น, เขา, เธอ, เป็นคำสุภาพของ あの人 , See also: S. あの人,
あの[あのひと, anohito] (n ) คนนั้น, เขา, เธอ
あの[あのひと, anohito] (n ) คนนั้น, เขา, เธอ , See also: S. あ,
あの[あのかた, anokata] (n ) คนนั้น, เขา, เธอ (あの方 เป็นคำสุภาพของ あの人) , See also: S. あの人,
あの[あのひと, anohito, anohito , anohito] (n ) คนนั้น, เขา, เธอ , See also: S. あの方,
あの[あのかた, anokata, anokata , anokata] (n ) คนนั้น, เขา, เธอ (あの方 เป็นคำสุภาพของ あの人) , See also: S. あの人,

Japanese-English: EDICT Dictionary
あのう(P);あの(P);あの[, anou (P); ano (P); ano-] (int) say; well; errr ...; (P) [Add to Longdo]
あのね(P);あんね;あのさあ[, anone (P); anne ; anosaa] (int) Excuse me ...; You see; (P) [Add to Longdo]
あのように[, anoyouni] (exp) in that way; like that; that way [Add to Longdo]
あの[あのころ, anokoro] (exp) in those days [Add to Longdo]
あの手この手[あのてこのて, anotekonote] (exp) this way and that; (by) various means; (by) every means [Add to Longdo]
あの[あのひと, anohito] (pn,adj-no) he; she; that person [Add to Longdo]
あの[あのよ, anoyo] (n,adj-no) the other world; world of the dead; (P) [Add to Longdo]
あの[あのかた, anokata] (pn,adj-no) that gentleman (lady); he; she; (P) [Add to Longdo]
阿耨多羅三藐三菩提[あのくたらさんみゃくさんぼだい, anokutarasanmyakusanbodai] (n) {Buddh} anuttara samyak sambodhi (supreme perfect enlightenment) [Add to Longdo]
彼の[あの(P);かの, ano (P); kano] (adj-pn) (uk) (See 何の・どの,此の,其の・1,彼・あれ・1) that (someone or something distant from both speaker and listener, or situation unfamiliar to both speaker and listener); (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"I can't think with that noise", she said as she stared at the typewriter.あの音で考え事ができないわ」と、彼女はタイプライターを見つめながら言った。 [F]
"Thirty dollars is a lot for that small room," he thought.あの狭い部屋に30ドルあんまりだ」と彼は思いました。
"Who is that girl?" "She is Keiko."あの少女は誰ですか」「ケイコです」
"The castle is haunted," he said with a shiver.あの城には幽霊がいる」と彼は震えながら言った。
"Will they go on strike again?" "I'm afraid so."あの人たちは、またストをやるんだろうか」「どうもそうらしいね」
"Who is that man?" "Mr Kato."あの人は誰なんでしょうか」「加藤さんですよ」
"You had better not wear the red dress." "Why not?"あの赤い服を着るのはよしなさい」「なぜいけないの」
"I want that book", he said to himself.あの本がほしい」と彼は心の中で思いました。
"Where are you staying?" "At that hotel."「どちらに滞在していますか」「あのホテルに滞在しています」
"Did you hear the lecture in that class yesterday?" asked the student.「昨日あの授業の講義を聞いていましたか」と学生がたずねた。
My baby says she's travelin' on the train after 909.909の次の汽車に乗るわってオレのあの娘はいったよ。 [F] [M]
I make a special point of avoiding that shop.あえてあの店には行かないようにしているんだ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If only we had left together...[JA] 僕があのとき 一緒に家を出てれば... Emotions (2017)
480)\blur0.5\fs52.5}Black Scene 877.5)\blur0.5}Animation Number 'none' 618)\cHF6F8F9\fnBliss Pro OT}REMINISCENCE 416)}Nadeko Sengoku 866)}Animation Number 164[CN] 200)}あの日のままで ずっと待ってる Bakemonogatari (2009)
I don't want to do what she told me.[JA] 私 あの人の言うこと 聞きたくないんです Emotions (2017)
Why did those women risk death in order to live there with me?[JA] 女たちはなぜ 危険を冒してまで あの家に集まったのだろう? Confrontation (2017)
I doubt I'll ever see either of them again.[JA] もう あの人たちに 会うことはないと思います Emotions (2017)
"The promised place still lies beyond those clouds. "[CN] 日差しに灼けたレールから 響くおと遠く あの日のこえ 那云的彼岸 现在依然是约定的地方 あの雲のむこう今でも 約束の場所ある The Place Promised in Our Early Days (2004)
"The hidden pain everyone shares lies deep in my heart. "[CN] 色あせた青ににじむ 白い雲 遠いあの日のいろ 心中隐藏着任何人都不知道的痛 心の奥の誰にも 隠してる痛み The Place Promised in Our Early Days (2004)
Then, why did you come?[JA] なんで あの家に? Emotions (2017)
"P.s. You're the only one I'll tell f-ball's real name to:[CN] あの素晴らしい愛をもう一度 讓那個無比美好的愛再次回來吧 Love & Pop (1998)
Thanks for coming all the way here, but I have no idea what to write.[JA] あの わざわざ来ていただいて あれなんですけど まだ 書けそうになくて Confrontation (2017)
No, but, just leave me alone.[JA] いや あのさあ... ほっといてよ Emotions (2017)
I don't think he wants to remember living at that house or any of us.[JA] あの家での生活も 私たちのことも 思い出したくないことなんだと 思います Emotions (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アノニマスエフティーピー[あのにますえふていーぴー, anonimasuefutei-pi-] anonymous FTP [Add to Longdo]
アノイボット[あのいぼっと, anoibotto] annoybot [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
あの[あのひと, anohito] er, sie [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top