ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

あう

   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -あう-, *あう*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
合う[あう, au] เหมาะสม, เข้ากัน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
遭う[あう, au] Thai: ประสบ English: to encounter
合う[あう, au] Thai: ตรง

Japanese-English: EDICT Dictionary
あうんの呼吸;阿吽の呼吸[あうんのこきゅう, aunnokokyuu] (n) the harmonizing, mentally and physically, of two parties engaged in an activity [Add to Longdo]
阿吽;阿うん;阿呍[あうん;アウン, aun ; aun] (n) (1) (uk) Om (san [Add to Longdo]
逢うは別れの始め[あうはわかれのはじめ, auhawakarenohajime] (exp) those who meet must part (suggesting the transient nature of this life); we meet only to part [Add to Longdo]
会う(P);逢う(P);遭う(P);遇う[あう, au] (v5u,vi) (1) (逢う is often used for close friends, etc. and may be associated with drama or pathos; 遭う may have an undesirable nuance) to meet; to encounter; (2) (uk) (esp. 遭う when in kanji) to have an accident; to have a bad experience; (P) [Add to Longdo]
会う約束[あうやくそく, auyakusoku] (n,vs) rendezvous [Add to Longdo]
合う[あう(P);おう(ik), au (P); ou (ik)] (v5u,vi) (1) to come together; to merge; to unite; to meet; (2) to fit; to match; to suit; to agree with; to be correct; (3) to be profitable; to be equitable; (suf,v5u) (4) (after the -masu stem of a verb) to do ... to each other; to do ... together; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I find Italian food very desirable.イタリア料理がとても口にあう
To understand each other is important.お互いに理解しあうことは大切なことです。
We can make it from here by taxi in time.ここからタクシーでまにあう
This coat may well fit you.このコートがきっときみにあうだろう。 [M]
This will give him something to cry about.このことで彼は痛い目にあうだろう。
This skirt hangs nicely.このスカートは体にちょうどよくあう
I would like to get a blouse to go with this blazer.このブレザーにあうブラウスがほしいのですが。
Taste this wine to see if you like it.このワインがお口にあうかどうか試しに飲んでみてください。
Try these shoes on and see if they fit you.この靴を試しに履いて、あうかどうかみてください。
These totals check with mine.この合計は私のとぴったりあう
Help me pick out a tie to go with this suit.この背広にあうネクタイを探すのを手伝ってくれ。
This hat goes together with the dress.この帽子はよく服とあう

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Anyone destined only for solitude is bound to have a heartache, it seems[CN] 誰もが孤独の数だけ 心痛めつけあうだろう One Piece: Episode of Alabaster - Sabaku no Ojou to Kaizoku Tachi (2007)
- Couple days, or until we murder each other, whichever comes first.[JA] - 2,3日だ もしくはお互い殺しあうまでか どっちが先かな The Covenant (2017)
Girls often have this issue of being too modest.[JA] 何か女の子って そういうとこあるよね 謙遜しあうところ (慎)確かにね Three Crushes (2015)
Or I'll show you where I put your father.[JA] < 父親と同じ目にあうぞ > Lights Out (2016)
Wow, it's so weird how you run into people at the airport.[JA] こんなところで知り合いに あうなんて奇遇だ Captain America: Civil War (2016)
I asked Ms. Haas to be our enrichment speaker this morning because... we are going to discuss one of her cases.[JA] ハース議員にゲストとして お越しいただいたのは― 担当された事件を 話しあうためよ Turn (2016)
You and I need to have a talk.[JA] あなたと話しあう必要があるわ A Monster Calls (2016)
I like fighting wildlings. Been doing it all my life.[JA] 野人とやりあうのは好きだ ずっと戦ってきたからな Oathbreaker (2016)
You know, they're supposed to turn on each other, but only if a guest takes them on the High Sierra storyline, and Walter always buys it.[JA] 本来 ホスト同士が 殺しあう仕様で・・ 客が悪党になるプロットでも 死ぬのはホスト The Original (2016)
No. We didn't get any help. Neither do the newbies.[JA] こっちも知らなかったのよ 同じ目にあうべき Fast (2016)
Poor bastards. They have no idea what's coming.[JA] かわいそうな新入生 どんな目にあうかも知らずに... Fast (2016)
Well hopefully anyplace but a federal penitentiary.[JA] まあうまくいけば 連邦刑務所じゃない どっか I Am Wrath (2016)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アウトソーシング[あうとそーしんぐ, autoso-shingu] outsourcing [Add to Longdo]
アウトプットポート[あうとぷっとぽーと, autoputtopo-to] output port [Add to Longdo]
アウトラインフォント[あうとらいんふぉんと, autorainfonto] outline font [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサ[あうとらいんぷろせっさ, autorainpurosessa] outline processor [Add to Longdo]
アウトラインユーティリティ[あうとらいにゅーていりてい, autorainyu-teiritei] outline utility [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
会う[あう, au] treffen [Add to Longdo]
合う[あう, au] passen [Add to Longdo]
遭う[あう, au] -treffen, stossen_auf, geraten, geraten_in [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top