ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

〆粕*搾滓*搾め糟*搾めかす*搾め滓*乄粕

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -〆粕*搾滓*搾め糟*搾めかす*搾め滓*乄粕-, *〆粕*搾滓*搾め糟*搾めかす*搾め滓*乄粕*
Japanese-English: EDICT Dictionary
〆粕;搾滓;搾め糟;搾めかす;搾め滓;乄粕[しめかす, shimekasu] (n) oil cake; scrap cake [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

() ()* (zhà) ()*(しぼ)(かす)*(しぼ)めかす*(しぼ)(かす)* () ()

 


  

 
 • (しめ) (n) end or closure mark [EDICT]
 • (かす) (n) sake lees [EDICT]
 • (pò, ㄆㄛˋ) grains in distilled liquor [CE-DICT]
 • (zhà, ㄓㄚˋ) oppress; to extract [CE-DICT]
 • (かす) (n) dregs; feces; refuse; scum [EDICT]
 • (zǐ, ㄗˇ) dregs; sediment [CE-DICT]
搾る
 • (しぼる) (v5r,vt) to press; to wring; to squeeze; to narrow (down); to whittle (down); to tighten; (P) [EDICT]
 • () (suf,v5k) (1) to show signs of ...; to have the appearance of ...; (2) (X) (col) to jerk off; to masturbate; (P) [EDICT]
 • () (n) young tuna (esp. northern bluefin tuna under 1 meter) [EDICT]
 • () (int) used to scold small children and pets [EDICT]
 • (芽) (n) sprout; (P) [EDICT]
 • (奴) (suf) (1) (uk) derogatory suffix (referring to others) (e.g. "damn; damned fool"); (2) humble suffix (referring to oneself) [EDICT]
 • (目) (n) (1) eye; eyeball; (2) (See 目が見える) eyesight; sight; vision; (3) look; stare; glance; (4) an experience; (5) viewpoint; (6) (See 編み目) stitch; texture; weave; (suf) (7) ordinal number suffix; (8) (See 大きめ) somewhat; -ish; (P) [EDICT]
 • (かす) (n) sake lees [EDICT]
 • (zāo, ㄗㄠ) dregs; to waste; spoil [CE-DICT]
 • (zāo, ㄗㄠ) to waste; spoil [CE-DICT]
めかす
 • (粧す) (v5s) (1) (uk) to adorn oneself; to dress oneself up; (aux-v) (2) to give an air of; to make oneself seem like [EDICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top